Dane teleadresowe

 
 

 

Urząd Gminy Banie ul. Skośna 6 74-110 Banie

Godziny i dni otwarcia

poniedziałek-piątek 700-1500

Numer telefonu/ adres e-mail

914 166 381 urzad@banie.pl

 

Imię i Nazwisko

 

stanowisko

 

adres e-mail

 

telefon

 

nr pokoju

 

Arkadiusz Augustyniak

 

Wójt Gminy

 

wojt@banie.pl

 

91 4159113

 

14

 

Arkadiusz Łysik

 

Zastępca Wójta

 

zastepcawojta@banie.pl

 

91 4166381

 

16

 

Grażyna Nowak

 

Skarbnik

 

skarbnik@banie.pl

 

91 4166381

 

12

 

Imię i Nazwisko

 

stanowisko

 

adres e-mail

 

telefon-/ nr wew./

 

nr pokoju

 

prowadzone sprawy

Anna Myszka

inspektor

radagminy@banie.pl

91 4166381-20/

8

Obsługa rady, wybory, stowarzyszenia

Agnieszka Szewe

Kierownik USC

 

usc@banie.pl

 

91 4166381-/27/

 

18

Stanu cywilnego, rejestracja urodzeń, zgonów, nadawania imion, bhp

Katarzyna Pulwer

inspektor

praca@banie.pl

91 4166381-/36/

11

Kadry, oświata, kultura, młodociani

 

Grażyna Śliwowska

 

inspektor

 

nieruchomości@banie.pl

91 4166381-/12/

 

5

Gospodarka nieruchomościami, mienie komunalne, opłaty adiacenckie

 

Aleksandra Kamieniorz

 

inspektor

 

edg@banie.pl

91 4166381-/13/

 

5

Działalność gospodarcza, rolnictwo, zamówienia publiczne, ochrona przyrody, zwierząt

 

Kalina Wójcik

 

inspektor

 

promocja@banie.pl

 

91 4166381-/33/

 

13

Fundusze unijne, promocja, fundusz sołecki, prowadzenie strony internetowej, RODO,

Katarzyna Kudła

inspektor

inwestycje@banie.pl

91 4166381-/38/

 

6

Inwestycje, remonty, budownictwo, prace społeczno-użyteczne /wyroki sądowe/

Józef Gurdała

inspektor

pp@banie.pl

91 4166381-/37/

 

6

Sprawy komunalne, gospodarka odpadami, planowanie przestrzenne,

Mieczysław Szydełko

inspektor

drogi@banie.pl

91 4166381-/32/

 

13

Obrona cywilna, drogownictwo, ochrona przeciwpożarowa, informacje niejawne

Bogumiła Korczyńska

inspektor

ewidencja@banie.pl

91 4166446-/31/

20

Ewidencja ludności, rejestr wyborców, zadania obronne,

Joanna Nowak-Jankowska

inspektor

mieszkaniowka@banie.pl

91 4166381-/30/

20

Sprawy mieszkaniowe, lokale użytkowe

Monika Panna

inspektor

urzad@banie.pl

91 4166381-/21/

15

Sekretariat, skargi i wnioski, opłaty skarbowe

Agnieszka Butryn

podinspektor

abutryn@banie.pl

91 4166381-/39/

7

Gospodarka wodno-ściekowa, cmentarze komunalne

Katarzyna Kocór

archiwista

archiwum@banie.pl

91 4166381-/39/

7

archiwum

Anna Komorowska

inspektor

ksiegowosc@banie.pl

91 4166381-/34/

10

Ewidencja księgowa, ewidencja środków trwałych

Małgorzata Trzcińska

inspektor

ksiegowosc@banie.pl

91 4166381-/35/

10

Płace, windykacja

Wiesława Gała

inspektor

podatki@banie.pl

91 4166381-/29/

19

Podatki i opłaty lokalne

Grażyna Pezda

inspektor

podatkiksiegowosc@banie.pl

91 4166381-/28/

19

Egzekucja administracyjna, zaświadczenia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 16-01-2019 09:34:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 16-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 16-01-2019 09:58:27