Co słychać w III sektorze?

Szanowni Państwo

Panie/Panowie

Przedstawiciele zachodniopomorskich organizacji pozarządowych

 

Witam Państwa serdecznie i przesyłam następujące informacje:

 

Nowe prawo…

 

Obowiązuje nas nowa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Co się zmieniło? – zachęcam do lektury artykułów na portalu ngo.pl http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1659157.htmlihttp://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1675014.html

 

26 października 2015 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Większość zapisów ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Będzie to drugi kwartał 2016 r. Więcej na http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1667479.html

 

Inicjatywy…

 

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu. Klub Jagielloński ruszył z czwartą odsłoną projektu wspieranego przez Fundację PKO Banku Polskiego i objętego honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W tym roku Akademia jest już w każdym polskim województwie, docierając do ponad 4000 uczestników zajęć! Akademia poszukuje wolontariuszy do prowadzenia zajęć z młodzieżą, jeśli chciałabyś/chciałbyś, aby Akademia zagościła w Twojej szkole, koniecznie skontaktuj się z organizatorami pod adresem mailowym: anp@kj.org.pl Więcej na  http://www.anp.kj.org.pl/o-akademii/

 

Lider Zachodniopomorski. Sekretariat ds. Młodzieży WZ  rusza z kolejną, IV-tą już edycją wyjątkowego programu edukacyjnego "Lider Zachodniopomorski" dla młodych ludzi, którzy nie mogą usiedzieć w miejscu i chcą zrobić coś w swojej lokalnej społeczności - młodzieżowej radzie, szkole, miejscowości, organizacji pozarządowej. Zgłoszenia można nadsyłać do 29 listopada br. Szczegóły programu i formularz zgłoszenia dostępne są na:  http://www.mlodziez.wzp.pl/index.php/aktualnosci/970-zapraszamy-do-iv-edycji-lidera-zachodniopomorskiego

 

Nabory, nabory…

 

 1. Termin ucieka! Konkurs Ministerstwo Sportu i Turystyki na dofinansowanie w 2016 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Nabór do 15 listopada br. Więcej na https://bip.msit.gov.pl/…/1621,Konkurs-na-dofinansowanie-w-…

 

 1. Termin ucieka! Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016, 2017, 2018 zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pn. „Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej”. Termin składania ofert upływa dnia 16 listopada 2015 r. o godz. 17.00. Więcej na http://www.narkomania.gov.pl/portal?id=4855073

 

 1. Termin ucieka! Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016, który ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Nabór wniosków trwa do 16 listopada 2015 roku. Więcej na http://nck.pl/dom-kultury-plus/315716-oglaszamy-nabor-wnioskow-do-programu-dom-kultury-inicjatywy-lokalne-2016/

 

 1. Termin ucieka! Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Nabór wniosków trwa do 16 listopada 2015 roku. http://nck.pl/ojczysty/315717-nabor-do-programu-ojczysty-dodaj-do-ulubionych-9/

 

 1. Termin ucieka! Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program "Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych". Nabór ofert potrwa do 17 listopada 2015 r.
  https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2015-rok/1628,Ogloszenie-Programu-Upowszechniania-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych.html

 

 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2016 roku. Nabór do 20 listopada br. Szczegóły na: http://www.msport.gov.pl/turystyka/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2016-roku

 

 1. Minister Sprawiedliwości ogłosiło otwarty konkurs na realizację w roku 2016 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Nabór ofert trwa do 20 listopada br. Więcej na http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,7676,ogloszenie-w-sprawie-przeprowadzenia-otwartego.html

 

 1. Fundusz IKEA – na rodzinę można liczyć. Dodatkowy nabór na projekty aktywności podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych. Termin zgłaszania pomysłów do 20 listopada br. Więcej na http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000572

 

 1. W dniach od 2 do 24 listopada br. trwa nabór uzupełniający ofert na realizację zadań w Komponencie Działań Systemowych w FIO.  Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu FIO w 2016 r. część B rozdział II – Komponent działań systemowych w Priorytecie 4, nabór uzupełniający.  Więcej na http://pozytek.gov.pl/Nabor,uzupelniajacy,ofert,na,realizacje,zadan,w,KDS,3872.html

 

 1. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, który ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2016-2018. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2015 r. http://www.nck.pl/bardzo-mloda-kultura/315633-oglaszamy-nabor-wnioskow-do-programu-bardzo-mloda-kultura/

 

 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”. Nabór potrwa do 3 grudnia 2015 r. Więcej na http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/msz_oglasza_konkurs_na_realizacja_zadania__wspolpraca_z_polonia_i_polakami_za_granica__

 

 1. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru wniosków dla programu „Inicjatywy obywatelskie” organizowanego przez NFOŚiGW. Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Termin naboru: od 19 października 2015 r. do 1 lutego 2016 r. Więcej informacji na: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskie/

 

 1. Ruszył nabór wniosków w ramach Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.  Wnioski można składać do 8 stycznia 2016 roku. Więcej na  http://www.plf.org.pl/blog/konkurs-wniosk%C3%B3w-na-rok-2016

 

 1. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 informuje o rozpoczęciu naboru wniosków dla wszystkich priorytetów. Nabór trwa od 2 listopada do 18 grudnia 2015 r., godz. 16.00 GMT+1. Więcej na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/program-interreg-v-a-polska-dania-niemcy-litwa-szwecja-poludniowy-baltyk-2014-2020/

 

 1. Trwają przygotowania do nabór wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r. i potrwa do 29 stycznia 2016 r. Więcej na http://www.ckps.lasy.gov.pl/aktualne-nabory#.VkA7i17ld8F

 

 1. Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016” Termin składania wniosków upływa w dniu 4 grudnia br. o godz. 16.15 Więcej na http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wspolpraca_w_dziedzinie_dyplomacji_publicznej_2016_;jsessionid=B5A7ADFDBABDBE542AC84534613EBD2B.cmsap1p

 

Spotkanie, konferencje, szkolenia…

 

 1. Już w najbliższą środę i czwartek odbędą się spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 – priorytet 2. Spotkania odbędą się  18.11.2015 r. w Koszalinie i 19.11.2015 r. w Szczecinie. Szczegóły dostępne na http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/rusza-ii-tura-spotkan-informacyjnych-dotyczacych-konkursu-w-ramach-programu-fundusz-inicjatyw ZAPRASZAMY! Rekrutacja kończy się dzisiaj!

 

 1. Dla OPP! Szkolenie z nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbędzie się  2 i 3 grudnia br. (każdego dnia dla innej grupy zainteresowanych) Na zgłoszenia czekam do 26 listopada br. Więcej na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/nowelizacja-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-bezplatne-szkolenie-dla 

 

Współpraca….

 

 1. Przystanek Wolontariat - zaproszenie do współpracy! Czekamy na informacje od Państwa w sprawie organizacji bądź współorganizacji przez Państwa organizacje obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą propozycją bardzo proszę o przesłanie w terminie do 23 listopada br. na adres mpieczynska@wzp.pl informacji dotyczących przygotowywanych przez Państwa przedsięwzięć tj.:
 1. nazwę;
 2. datę i miejsce;
 3. krótki opis;
 4. logo (jeśli jest);
 5. wskazania czy przedsięwzięcie jest płatne/bezpłatne, wstęp wolny czy biletowany, na zaproszenie;
 6. link do strony wydarzenia.

 

Otrzymane od Państwa informację zostaną udostępnione na stronie i powszechnie promowane.  Więcej o przystanku na http://tydzienaktywnosci.org/ i na https://www.facebook.com/PrzystanekWolontariat/

 

 1. Otwarci na Działania. Baza bezpłatnych zasobów dla grup nieformalnych już działa!  Więcej informacji o projekcie: www.otwarcinadzialania.pl

 

 1. Kamienica 1 – Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia zaprasza do współpracy. Więcej na https://www.facebook.com/kamienica1/posts/1036558116406054  i na

http://fundacjakamienica1.blogspot.com/2015/05/jak-realizowalismy-kampanie.html

 

Pomocne…

 

- serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/ – zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

 

- serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/ – ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

 

 

Zachęcam do lektury powyższych informacji.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-11-2015 08:53:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-11-2015 08:53:55