Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Co słychać w III sektorze?

Szanowni Państwo

Panie/Panowie

Przedstawiciele zachodniopomorskich organizacji pozarządowych

Witam jesiennie i zachęcam do lektury newslettera. Przy okazji informuję, iż częstotliwość wysyłanych do Państwa informacji ulega zmianie. Teraz informacje otrzymywać będą Państwo co dwa tygodnie.

KONKURSY

 1. 8 listopada 2016 r. wystartowała IV edycja programu Zwyczajnie Aktywni, którego celem jest wsparcie organizacji pacjentów zrzeszających osoby chore na autoimmunologiczne choroby zapalne oraz osoby zakażone wirusem HCV w realizacji projektów, umożliwiających ich podopiecznym utrzymanie się na rynku pracy. W tegorocznej edycji formuła konkursowa została rozszerzona o projekty wspierające aktywizację fizyczną, w tym rehabilitację osób chorych. Po raz pierwszy organizacje mogą zgłaszać inicjatywy wspierające opiekunów pacjentów. Wnioski konkursowe należy składać do 16 stycznia 2017 r. Więcej na www
 2. REGULAMIN ASOS 2017 – dostępny jest na www Ogłoszenie konkursu wkrótce!

SPOTKANIA / SZKOLENIA/KONFERENCJE

 1. II Ogólnopolskie Święto Rad Działalności Pożytku Publicznego, 25 listopada 2016 roku Warszawa.  Sieć SPLOT oraz Województwo Mazowieckie zaprasza członków Gminnych, Miejskich i Powiatowych RDPP. Więcej na www
 2. INKU zaprasza do WROCŁAWIA! Wizyta odbędzie się w dniach 7-11 grudnia br. Termin naboru formularzy zgłoszeniowych upływa 23 listopada 2016 r. Więcej na www
 3. OWES Aktywa Plus Emilia Kowalska zaprasza do Szczecina na szkolenia:
 4. Źródła finansowania i metody pozyskiwania środków na działania podmiotów ekonomii społecznej" – 26.11.2016 r.
 5. Ochrona danych osobowych w podmiotach ekonomii społecznej – 27.11.2016 r.
 6. Nadużycia finansowe i polityka bezpieczeństwa w zakresie informacji  w podmiotach ekonomii społecznej – 03.12.2016 r.

Zgłoszenia można nadsyłać do 21 listopada 2016 r. Więcej na www

 1. Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina i Regionu, Instytut Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. „W poszukiwaniu złotego środka, czyli Polska i Europa wobec kryzysu migracyjnego”. Konferencja odbędzie się w Szczecinie 9 grudnia 2016 r. Udział jest bezpłatny. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www
 2. Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA zaprasza muzykujących seniorów na I Regionalny Przegląd Muzykujących Seniorów – Instrumentalistów, który odbędzie się 5 grudnia br. w Koszalinie. Więcej na www

KONSULTACJE

ZaFOS promuje konsultacje ws. europejskiego filaru praw socjalnych. Do 31 grudnia br. można przesyłać uwagi. Celem filaru praw socjalnych jest sformułowanie kluczowych zasad, które będą wspierać sprawnie działające i sprawiedliwe rynki pracy oraz systemy bezpieczeństwa socjalnego.  Więcej na www

konsultacje.ngo.pl – najaktualniejsze informacje o procesach konsultacyjnych

LEKTURA

W załączeniu przesyłam Państwu materiał dotyczący finansowania organizacji pozarządowych, jako efekt Zachodniopomorskiego Konwentu NGO.

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www

NABORY, NABORY…

Kuratorium Oświaty www

Fundusze na edukację www

Granty od Fundacji Korporacyjnych  www

Kalendarz konkursów ngo.pl

Wykaz dotacji z ambasad www

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

URZĄD Miasta Szczecin www

 1. NOWOŚĆ! Konkurs PO IŚ 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Nabór wniosków rozpocznie się 30.11.2016 r. a zakończy się 31.01.2017 r. Wnioski mogą składać m.in. pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www
 2. NOWOŚĆ! Konkursy dla NGO zainteresowanych współpracą z Brandengurgią:

a) Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji, program Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna – nabór od 27.10.2016 do 13.01.2017. Więcej na www
b) Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna – nabór od 27.10.2016 do 13.01.2017. Więcej na www

 1. NOWOŚĆ! PO WER 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na przygotowanie programów szkoleń dla trenerów i pracowników placówek wspomagania. Wnioski można składać od 30.11.2016 do 09.01.2017. Więcej na www
 2. NOWOŚĆ!  Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 trwa! Wnioski można składać do 5 grudnia br. Więcej na www
 3. NOWOŚĆ!  MSWiA konkurs na "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi". Oferty można składać do 28.11.2016 r. Więcej na www

6)NOWOŚĆ! Kolejny konkurs z zakresu innowacji społecznych – tym razem w dziedzinie kształcenia dorosłych. Wnioski można składać do 27.11.2016 r. Więcej na www

 1. NOWOŚĆ! Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki - Sport dla wszystkich.  Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 7 grudnia 2016 roku. Więcej na www
 2. NOWOŚĆ! Europejska Współpraca Terytorialna: Polska-Saksonia, priorytet 3. Edukacja transgraniczna Wnioski można składać do 23 stycznia 2017 r. Więcej na www
 3. NOWOŚĆ! Instytut Muzyki i Tańca ogłosił konkurs Myśl w ruchu. W ramach Programu wspierane są trwające minimum 3 miesiące projekty edukacyjne w dziedzinie tańca, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych. Projekty przygotowywane są we współpracy z lokalnym środowiskiem tanecznym.
  Nabór do 30 listopada 2016 r. Więcej na www
 4. CZAS UCIEKA! Do 23.11.2016 r. trwa nabór wniosków w programie Kreatywna Europa - Komponent Kultura - Projekty Współpracy Europejskiej. Więcej na www
 5. CZAS UCIEKA! Konkurs POWER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, którego celem jest wyposażenie pracowników przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych (klauzule społeczne). Nabór wniosków do 25.11.2016. Więcej na www
 6. CZAS UCIEKA! Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 r. Oferty należy składać do 25 listopada 2016 r. Więcej na www
 7. CZAS UCIEKA! Konkurs POWER 2.16. pt. Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy. Konkurs ma umożliwić usprawnienie monitorowania przez partnerów społecznych zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy przy pomocy metod, technik lub narzędzi stosowanych lub wdrożonych / wytworzonych w ramach projektu w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej. Nabór wniosków od 31.10.2016 do 30.11.2016. Więcej na www

14)CZAS UCIEKA! Do 30 listopada 2016 r. można składać oferty w konkursie „Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.” ogłoszonym przez Senat RP. Więcej na www

 1. CZAS UCIEKA! Trwa nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych pomysłów na rzecz poprawy skuteczności usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych (ON). Konkurs jest elementem projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania wniosków mija 30 listopada 2016 r. Więcej na www

16.CZAS UCIEKA! Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2017: "Muzyka", "Teatr i taniec", "Sztuki wizualne", "Film", "Edukacja artystyczna". Najbliższy termin składania ofert mija 30 listopada 2016 r. Więcej na www

17)CZAS UCIEKA! Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER - ogłosiła konkurs pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa (nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16). Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do dnia 30 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.efs.kprm.gov.pl , a także www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://sowa.efs.gov.pl

 1. CZAS UCIEKA! W dniach 29 sierpnia – 30 listopada 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Więcej na www

19)CZAS UCIEKA! Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na finansowanie projektów w programie „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Oferty można składać do 30 listopada 2016 r. Więcej na www

 1. CZAS UCIEKA! Narodowy Instytut Dziedzictwa Do 30.11.2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programu "Wolontariat na rzecz dziedzictwa". Wolontariat dla dziedzictwa 2017. Więcej na www
 2. CZAS UCIEKA! 1 grudnia 2016 r. mija najbliższy termin naboru wniosków w Programie Grantów Funduszu Wyszehradzkiego, który wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską. Więcej na www

22)Nabór wniosków na 2017 rok do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Wnioski do obszaru III  - Ogólnopolskie projekty systemowe składać można do  1.12.2016 r. Projekty dotyczą jednej dziedziny, przy czym preferowane będą działania obejmujące programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego, a także organizacja podyplomowych studiów romologicznych Więcej na www

 1. Konkurs POWER - 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty - na tworzenie e-materiałów dydaktycznych będzie otwarty od 31.10.2016 do 05.12.2016. W konkursie moją brać udział ngo, ale muszą mieć „doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych e-podręczników lub e-materiałów dydaktycznych, dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Doświadczenie i kwalifikacje będą potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 publikacji wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat).” Więcej na www
 2. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-002/16 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nabór potrwa od 21 listopada do 5 grudnia 2016 r. Więcej na www
 3. Komisja Europejska ogłosiła dwa nabory wniosków z zakresu ochrony dzieci migrujących. Pierwszy nabór dotyczy budowy potencjału w zakresie praw i ochrony dzieci migrujących, w szczególności kwestii opieki i rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych opieki. Drugi nabór dotyczy wsparcia zintegrowanych, multidyscyplinarnych, zorientowanych na dziecko działań ukierunkowanych na dzieci, które stały się ofiarami przemocy. Więcej na stronie www Termin na składanie wniosków wyznaczono do 13.12.2016 r.
 4. NFOSiGW ogłosił konkurs pt. "Racjonalna gospodarka odpadami". Organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności" mogą ubiegać się o dofinansowanie dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności. Wnioski należy składać w terminie do 20.12.2016 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków. Więcej na www
 5. Konkurs NFOSiGW w zakresie "Edukacji ekologicznej" na organizację konferencji. Termin naboru wniosków do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www

28)Kulczyk Foundation Ruszyła kolejna edycja programu - wnioski można składać do 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji Wspierane będą projekty infrastrukturalne służące otoczeniu.  Głównym celem działań musi być trwałe zagospodarowanie przestrzeni i nadanie jej cech funkcjonalnych, które zapoczątkują pozytywne przeobrażenia społeczne. Dofinansowanie może być przyznane między innymi stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom kultury. Więcej na www

 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Promowanie Różnorodności Kulturowej i Artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej - Część „A” na wizyty studyjne. Nabór projektów odbywa się od 6 lipca 2016 do czasu wyczerpania puli. Więcej na www

30)Narodowy Bank Polski wspiera projekty z zakresu edukacji ekonomicznej, których grupami docelowymi są osoby wykluczone ekonomicznie, nauczyciele, dzieci i młodzież czy młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy. Obszary tematyczne powinny dotyczyć zarządzania przedsiębiorstwem, strefy euro czy kształtowania przedsiębiorczości. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, konferencje. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby prawne jak i jednostki organizacyjne takie jak szkoły, ośrodki kultury, centra aktywizacji. Nabór wniosków jest stały. Więcej na www

31)Ambasada Szwecji w Polsce inicjuje i realizuje projekty mające na celu promowanie szwedzkiej kultury oraz kształtowanie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. Ambasada wspiera projekty i działania instytucji i organizacji, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat Szwecji, informowanie o Szwecji, wzbudzanie zainteresowania krajem i wzmacnianie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. Dofinansowanie i patronat otrzymają wybrane projekty. Nie obowiązuje termin składania wniosków - przewidywany czas rozpatrzenia aplikacji wynosi 2 miesiące. Więcej na www

 1. Konkurs PO WER 4.1. na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 2 lata. Nabór wniosków odbędzie się od 30.11.2016 do  31.01.2017 r. Więcej na www
 2. Konkurs PO IŚ 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Nabór wniosków rozpocznie się 30.11.2016 r. a zakończy się 31.01.2017 r. Wnioski mogą składać m.in. pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www

POZARZĄDOWO

FUNDACJA PARTNERSTWO I TEATRNIEAKTORÓW 

Fundacja zaprasza do udziału w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach. Zaprasza również do współpracy. Więcej informacji na www.facebook.com/partnerstwoszczecin/

PRACOWNIA POZARZĄDOWA W NOWEJ ODSŁONIE

http://pracowniapozarzadowa.pl/

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

STOWARZYSZENIE POLITES

SEKTOR 3

http://sektor3.szczecin.pl/

WIEŚCI Z INKU

http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

http://www.wolontariat.com.pl/

HARMONOGRAMY…

Programu Wiedza Edukacja Rozwój Harmonogram dostępny jest tutaj

Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

POMOCNE…

serwis fundusze - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

BARDZO POMOCNE ;)

NOWOŚĆ! http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/11/kultura-trwajace-konkursy-grantowe.html

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/10/na-wschod-o-finansowaniu-wspopracy.html

https://funduszenaedukacje.wordpress.com/

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/09/finansowanie-innowacji-spoecznych.html

https://www.facebook.com/Grantynabadania/

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/,

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/…/kalendarz%20KONKURSY…

https://twitter.com/KonkursyDlaNGO
www.facebook.com/groups/FIOforum/
www.facebook.com/groups/ASOSforum/
www.facebook.com/groups/MKiDNkonkursyNGO/
www.facebook.com/groups/projektyEFSmiekkie/
www.facebook.com/groups/sport.konkursydlango/
https://www.facebook.com/groups/mlodziezNGO/?fref=ts
www.facebook.com/groups/norweskiedlaNGO/
www.facebook.com/groups/ErasmusPlusdlaNGO/
www.facebook.com/groups/zachodniopomorskie.konkursydlaNGO/ 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-11-2016 07:41:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-11-2016 07:41:13