2-dniowe bezpłatne warsztaty partnerskie

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych 2-dniowych warsztatach partnerskich organizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim, które odbędą się w Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji Geovita w Mrzeżynie.

 

Warsztaty partnerskie mają na celu zapewnienie sieci wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej przez utworzenie partnerstw o zasięgu i celu wypracowanym przez partnerów. W tym celu realizujemy warsztaty budowania partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego. Program samych warsztatów zawiera m.in. wprowadzenie do zagadnień partnerstwa, definicję partnerstwa, przykłady i formy współpracy, identyfikację obszarów współpracy oraz najczęściej popełniane błędy i sposób przygotowywania partnerstwa. Efektem warsztatów będzie wypracowanie celu, wizji, misji, standardów działania i zadań dla nowego partnerstwa.

 

Tematyka i terminy warsztatów:

1-2 czerwca 2013 r. - współpraca na rzecz aktywizacji środowiska lokalnego i rozwoju usług.

Do udziału w warsztatach zapraszamy: Ochotnicze Straże Pożarne, organizacje pozarządowe, pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej.

 

3-4 czerwca 2013 r. - współpraca na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Centra Pracy).

Do udziału w warsztatach zapraszamy: Ośrodki Pomocy Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne.

 

5-6 czerwca 2013 r. - współpraca na rzecz rozwoju usług osób niepełnosprawnych oraz chorych.

Do udziału w warsztatach zapraszamy: Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej.

 

8-9 czerwca 2013 r. - współpraca na rzecz utworzenia produktów i usług o wysokiej wartości dodanej (produkty lokalne i regionalne, innowacyjne usługi lokalne, wykorzystywanie wysokich technologii i wzornictwo).

Do udziału w warsztatach zapraszamy: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej

 

15-16 czerwca 2013 r. - współpraca na rzecz poprawy jakości świadczonych usług oraz zwiększenia rynku zbytu.

Do udziału w warsztatach zapraszamy: spółdzielnie socjalne, potencjalnych spółdzielców, organizacje pozarządowe, kontrahentów, zleceniodawców, pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej.

 

Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w jednych lub kilku zjazdach.

Miejsce warsztatów: Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji Geovita, ul. Pocztowa 4, 72-330 Mrzeżyno.

Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe na wybrane warsztaty należy wysłać pocztą lub faksem na numer 91 561 11 63 lub 91 443 61 81 bądź dostarczyć osobiście do dnia 24 maja 2013 r.

W załączeniu Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne również na stronie www.owes.es z zakładce DO POBRANIA/UCZESTNICY.

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w warsztatach.

 

 

Kontakt:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany

tel.: 91 443 61 40, faks: 91 443 61 81

e-mail: owes@4c.szczecin.pl

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce

tel.: 91 443 61 50, faks: 91 561 11 63

e-mail: owss@4c.szczecin.pl

Załączniki do pobrania

1 Zał 1 FZ OWES INSTYTUCJA - Deklaracja (1).pdf (PDF, 33KB) 2013-05-21 12:43:20 394 razy
2 Zał 2 FZ OWES INSTYTUCJA Oświadczenie (1).pdf (PDF, 44KB) 2013-05-21 12:43:20 388 razy
3 Zał 3 FZ OWES INSTYTUCJA - formularz de minimis (1).pdf (PDF, 40KB) 2013-05-21 12:43:20 393 razy
4 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu - warsztaty partnerskie.docx (DOCX, 54KB) 2013-05-21 12:42:27 374 razy
5 umowa użyczenia samochodu - warsztaty partnerskie.docx (DOCX, 53KB) 2013-05-21 12:42:27 360 razy
6 wniosek o zwrot kosztów dojazdu na warsztaty partnerskie - komunikacja publiczna.docx (DOCX, 54KB) 2013-05-21 12:42:27 362 razy
7 wniosek o zwrot kosztów dojazdu na warsztaty partnerskie - samochód.docx (DOCX, 54KB) 2013-05-21 12:42:27 373 razy
8 Formularz zgłoszeniowy OWES INSTYTUCJA (1).pdf (PDF, 47KB) 2013-05-21 12:41:55 383 razy
9 Formularz Zgłoszeniowy OWES OSOBY FIZYCZNEJ.pdf (PDF, 53KB) 2013-05-21 12:41:55 391 razy
10 Instrukcja wypełniania formularza de minimis (1).pdf (PDF, 49KB) 2013-05-21 12:41:55 393 razy
11 Formularz zgłoszeniowy 1-2 czerwca 2013 r..docx (DOCX, 71KB) 2013-05-21 12:40:28 354 razy
12 Formularz zgłoszeniowy 3-4 czerwca 2013 r..docx (DOCX, 71KB) 2013-05-21 12:40:28 353 razy
13 Formularz zgłoszeniowy 5-6 czerwca 2013 r..docx (DOCX, 72KB) 2013-05-21 12:40:28 368 razy
14 Formularz zgłoszeniowy 8-9 czerwca 2013 r..docx (DOCX, 71KB) 2013-05-21 12:40:28 377 razy
15 Formularz zgłoszeniowy 15-16 czerwca 2013 r..docx (DOCX, 71KB) 2013-05-21 12:40:28 370 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 21-05-2013 12:40:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-05-2013 12:43:20