Tereny rekreacyjne przeznaczone do sprzedaży

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja o wyniku III przetargów na działki rekreacyjne w Baniach nr 1294-225 do 227, 233 2018-06-28 08:44:15
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek rekeracyjnych 2018-05-22 12:47:09
ogłoszenie o przetargach na sprzedaż 5 działek rekreacyjnych 2018-03-16 07:08:33
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki pod zabudowę apartamentową nad jeziorem w Baniach 2017-12-07 09:36:34
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę apartamentową nad jeziorem w Baniach 2017-09-06 12:15:38
Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych 2017-08-13 13:56:18
informacja o wyniku przetargu z 22.09.2016 2016-10-03 12:58:32
Informacja o wyniku przetargów na działki rekreacyjne od nr 1294-225 do nr 1294-229 obr. Banie 5 2016-09-23 12:37:36
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych od nr 1294-230 do 1294-233 2016-08-05 11:48:13
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych od nr 1294-225 do 1294-229 2016-08-05 11:42:47
Informacja o wyniku przetargów na 7 działek rekreacyjnych nr od 1294-245 do 1294-251 2016-08-05 11:17:30
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości pod zabudowe apartamentową dz. nr 1294-199 2016-06-17 07:51:28
Ogłoszenie o przetargu na sprZedaż siedmiu działek rekreacyjnych od nr 1294-245 do nr 1294-251 2016-06-17 07:45:09
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych od nr 1294-207 do nr 1294-212 2016-03-24 14:44:46
Ogłoszenie o 1 przetargu na sprzedaż nieruchomości na cele rekreacyjne o nr działek od 1294-225 do 1294-223 i od 1294-245 do 1294-251 2016-03-24 14:37:53
wykaz nr 1/2016/z nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży położonych nad jeziorem Dłużec w Baniach 2016-02-11 14:29:15
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 2 dz. rekreac. nr 1294-205 i 1294-206 2016-01-20 13:15:07
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych od nr 1294-207 do 1294-212 2016-01-20 13:12:34
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż 5 działek rekreacyjnych nr 1294-201 i od nr 1294-203 do 1294-206 2015-08-13 08:34:44
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 6 działek rekreacyjnych od nr 1294-201 do 1294-206 2015-05-22 07:59:05
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 2 działek rekreacyjnych w Baniach 2015-04-21 12:37:26
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż 4 działek rekreacyjnych od numeru 1294-221 do 1294-224 2014-08-08 14:12:17
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych w Baniach od nr 1294/221 do nr 1294/224 2014-05-12 09:35:51
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych nad jeziorem w Baniach od nr 1294-217 do 1294-220 2014-04-01 13:57:09
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych w Baniach od nr 1294/213 do 1294/216 2014-02-18 12:54:03
wykaz nr 1/14/z nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży położonych nad jeziorem Dłużec w Baniach 2014-01-17 12:06:33
Ogłoszenie o 2 przetargu na sprzedaż 5 działek rekreacyjnych od nr 1294/ 135 do 138 2013-08-06 09:41:59
Ogłoszenie o 2 przetargu na sprzedaż 4 działek rekreacyjnych od nr 1294/ 129 do 133 2013-08-06 09:40:41
Ogłoszenie o 2 przetargu na sprzedaż 3 działek rekreacyjnych nad jeziorem Dłużec w Baniach 2013-06-07 14:12:36
Pierwszy przetarg na sprzedaż 10 działek rekreacyjnych 2013-04-23 10:51:56
Pierwszy przetarg na sprzedaż 8 działek rekreacyjnych w Baniach 2013-04-05 13:55:23
Pierwszy przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Baniach nr 1249/38 i 1249/40 2013-04-05 13:50:09
Wykaz 2-2013-z działek rekreacyjnych przeznaczonych do sprzedaży 2013-03-11 13:29:45
Wykaz 1-2013-z działek rekreacyjnych przeznaczonych do sprzedaży 2013-03-11 13:26:55
Ogłoszenie o 3 przetargu na działki rekreacyjne nr 1249-140 i 1249-148 2012-09-21 13:23:25
Ogłoszenie o 2-gim przetargu- tereny rekreacyjne B3UT 2012-06-20 13:06:36
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w sąsiedztwie jeziora Dłużec 2012-03-28 10:52:05
Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- załącznik do Uchwały nr XXVIII/288/09 2012-02-14 12:05:32
Mapa tereny rekreacyjne 2012-02-14 12:03:16
WÓJT GMINY BANIE ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek rekreacyjnych 2011-11-24 10:22:52
UCHWAŁA Nr XXVIII/288/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarupołożonego w obrębach geodezyjnych nr 2 i nr 5 Banie w gminie Banie 2011-08-31 09:25:16
WÓJT GMINY BANIE ogłasza przetargi ustne nieograniczone na srzedaż działek położonych w Baniach w sąsiedztwie jeziora Dłużec 2011-08-31 09:23:12
wykaz nr 4/11/z nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży położonych nad jeziorem Dłużec w Baniach 2011-08-11 07:26:08