program współpracy

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIV/304/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu wspólpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącynmi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-11-19 15:07:02
Wyniki konsultacji projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-11-19 15:04:05
Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-09-13 08:58:04
Uchwała Nr XXIV/219/2017 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-11-22 09:31:18
Wyniki konsultacji projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-10-12 07:43:22
Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-09-05 11:39:40
Zaproszenie do zgłaszania uwag i propozycji do projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. 2017-05-23 08:14:20
Uchwała Nr XVI/145/2016 Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2017-01-10 13:25:54
Wyniki konsultacji projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-09-30 09:07:35
Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-09-06 11:52:21
Wyniki konsultacji projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-10-29 12:21:16
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 2015-09-30 11:53:18
UCHWAŁA NR XXXIV/307/2014 RADY GMINY BANIE z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 2014-11-21 14:12:48
Wyniki konsultacji projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 2014-11-21 14:11:08
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. 2014-09-16 09:17:57
UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY BANIE z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 2014-01-17 12:13:09
Wyniki konsultacji projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 2013-10-14 08:10:08
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. 2013-09-02 11:29:49
Rozpoczęcie prac nad projektem rocznego programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. 2013-03-26 10:41:35
UCHWAŁA NR XIX/154/2012 RADY GMINY BANIE z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 2012-11-28 08:01:31
Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 2012-10-22 13:13:30
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 2012-09-07 13:13:16
UCHWAŁA NR XI/85/2011 RADY GMINY BANIE w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. 2012-01-05 14:34:21
Wyniki konsultacji projektu ?Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012". 2012-01-05 14:32:01
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2011-09-15 10:58:58
Konsultacje projektu "Program współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" 2010-10-07 12:56:09
UCHWAŁA NR XXIX/305/09 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. 2010-01-11 11:07:36
Uchwała Nr XIX/213/08 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. 2009-01-14 11:41:38
UCHWAŁA NR X/100/07 Rady Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. 2008-01-15 11:51:09