Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Co słychać w III sektorze?

WAŻNE! CZAS UCIEKA!

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

UWAGA! Trwa nabór kandydatów organizacji pozarządowych do ZRDPP na lata 2016-2019! Termin zgłaszania kandydatów na członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego upływa 13 czerwca 2016 r. Decyduje data wpływu do Urzędu. Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty znajdują się na www

 

ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2016

WAŻNE – SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! W imieniu partnerów Pracowni Pozarządowej  oraz Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszamy na ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2016, które odbędzie się 21 czerwca 2016 r. w Koszalinie. Na zgłoszenia przesłane przez internetowy formularz czekamy do 12 czerwca: LINK DO FORMULARZA W załączeniu program. W razie wszelkich wątpliwości, służymy pomocą. Na pytania chętnie odpowie Monika Widocka z Pracowni Pozarządowej, tel. 889 079 015, mail: monika.widocka@pracowniap.org.pl. Więcej informacji na www

 

ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Polityki publiczne europejskiej jakości. Stowarzyszenie ESWIP wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Nabór według harmonogramu trwa do 30.06, 29.07 i 31.08. Więcej na www

 

KONKURSY…

 1. NOWOŚĆ! Kreacje na Wakacje – zostań aktywnym animatorem kultury! Do 15 czerwca 2016 r. trwa rekrutacja dla młodych zespołów, lokalnych animatorów społecznych ze Szczecina
  i najbliższych okolic terenu aglomeracji szczecińskiej. Więcej informacji na www
 2. CZAS UCIEKA! Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów zachodniopomorskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach zadania publicznego "OBYWATEL-TO JA!" współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.  Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej (technika dowolna) o tym, jak dzieci i młodzież postrzegają siebie jako obywatela obecnie lub w przyszłości wraz z krótkim opisem, kim według nich jest obywatel i jaka rolę pełni w społeczeństwie. Nabór prac na konkurs trwa do  15 czerwca 2016 r. Więcej o projekcie na www 
 3. CZAS UCIEKA! Trwa zgłaszanie kandydatur do Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2016 oraz Konkursu Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2016. Termin upływa 15 czerwca 2016 r. Więcej informacji na www
 4. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w VIII edycji konkursu na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami i zawalczenie o tytuł "Samorządu Równych Szans 2016". Zgłaszanie projektów do konkursu odbywa się za pomocą internetowej Bazy Dobrych Praktyk (www.bazadobrychpraktyk.org.pl). Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2016 r. Więcej informacji o konkursie na www
 5. Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych. Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza organizacje społecznych, nieformalne grupy, pracodawców i samorządy terytorialne oraz inne instytucji realizujące programy na rzecz osób starszych do udziału w drugiej edycji konkursu. Termin zgłaszania dobrych praktyk mija  30 czerwca. Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 

NABORY, NABORY…

Kalendarz konkursów ngo.pl

Wykaz dotacji z ambasad www TRWAJĄ NABORY

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

Konkursy Miasta Szczecin www

 1. CZAS UCIEKA! Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w otwartym konkursie grantowym. Celem konkursu będzie wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów ukierunkowanych na wsparcie rozwoju nowoczesnej edukacji polonijnej. Nabór do 13 czerwca. Więcej na www
 2. CZAS UCIEKA! Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło Program „Kultura Cyfrowa”, w ramach którego można starać się o dofinansowanie zadań polegających na udostępnianiu i ponownym wykorzystywaniu cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych w szczególności do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Nabór do 15 czerwca br. Więcej na www
 3. CZAS UCIEKA! Konkurs POWER 2.9. Rozwój ekonomii społecznej. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację działań rzeczniczych i doradczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. Nabór do 17 czerwca 2016 r. Więcej na www
 4. CZAS UCIEKA! Drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk rozpocznie się  9 maja i potrwa do 17 czerwca 2016 r. Nabór otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych. Więcej na https://southbaltic.eu/welcome i na http://www.ewt.wzp.pl/  Za ngo.pl
 5. NOWOŚĆ! Konkurs Komisji Europejskiej w ramach UE Aid Volunteers dla organizacji zajmujących się pomocą humanitarną. Nabór trwa do 4.07.2016 r., do godz. 12.00. Więcej informacji na www
 6. NOWOŚĆ! Nowy planowany konkurs POWER 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych. Nabór do 19.08.2016 r. Więcej na www
 7. NOWOŚĆ! Komisja Europejska ogłosiła harmonogram naboru projektów w Programie LIFE w 2016 r. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody." Więcej informacji na www
 8. NOWOŚĆ! Konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych” - nabór do 30.06.2016 r. Więcej na www
 9. NOWOŚĆ! Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. - od 18.07.2016 do 29.07.2016 Więcej na www
 10. Konkursy w POWER na Innowacja społeczne: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych - od 25.05.2016 do 20.06.2016 Więcej na www
 11. Fundacja PZU prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne: „PZU z kulturą – nabór do 21.06.2016”, „Z PZU po lekcjach” – nabór do 30.06.2016. Więcej na www
 12. Konkurs Ministerstwa Oborny Narodowej: Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć upamiętniających operację „Ostra Brama” w Wilnie - do 23.06.2016 r. Więcej na www
 13. Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe) do 23 czerwca br. (do godziny  18). Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Więcej na www i na www
 14. Ministerstwo Sprawiedliwości, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Termin trwania naboru od 27 czerwca do 18 lipca 2016 r. Więcej informacji na www
 15. Konkurs POWER 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Na przeszkolenie pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z zakresu aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych. Nabór do 30 czerwca 2016 r. Więcej na www
 16. Konkurs POWER 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu dokonanie analizy realizowanych zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz opracowanie dla wszystkich jednostek objętych przeglądem zaleceń, rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nabór do 30 czerwca 2016 r. Więcej na www
 17. Ostatnia szansa na fundusze norweskie i EOG z perspektywy 2009-2014! Konkurs Ministerstwa Zdrowia - operatora programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Nabór do 30 czerwca 2016 r. Więcej na www
 18. Rozpoczął się nabór wniosków w I z dwóch planowanych na ten rok edycji konkursu grantowego Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 000 zł, pula 100 tys. na edycję. I nabór kończy się 30 czerwca, II startuje 1 lipca i potrwa do 31 grudnia. Więcej na stronie
 19. Nabór do programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z Fundacją ORLEN – Dar Serca. Aktualny trwa do 7 lipca 2016 r. Więcej na stronie
 20. Od 20 maja do 15 lipca 2016 r. można aplikować o środki na realizację partnerskich projektów z zakresu współpracy transgranicznej w Programie Interreg V-A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski. Więcej informacji na www
 21. Konkurs dotacyjny Fundacji Batorego dla organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną. Nabór do 15 lipca 2016. Więcej na www
 22. Konkurs POWER Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach - od 01.07.2016 do 25.07.2016 Więcej na www
 23. Konkurs PO IiŚ 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – nabór do 29.07.2016 – mogą tu aplikować pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www
 24. Konkurs POWER 4.2 na "Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych". Nabór do 29.07.2016 r. Więcej na www
 25. Konkurs POWER Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tysięcy ludności - od 01.07.2016 do 01.08.2016 Więcej na www
 26. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Nabór trwa do 16 sierpnia 2016 roku do godziny 16:15. Więcej na www
 27. Od 19 maja do 19 sierpnia 2016 r. trwa nabór w tamach II osi priorytetowej Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska. Można aplikować o środki na projekty z zakresu integracji mieszkańców i współpracy administracji. Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski. Więcej informacji na www
 28. Konkurs NFOSiGW w zakresie "Edukacji ekologicznej" na organizację konferencji. Termin naboru wniosków – od 23.05.2016 r. do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www

HARMONOGRAMY…

 • Programu Wiedza Edukacja Rozwój Harmonogram dostępny jest tutaj
 • Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

POMOCNE…

 • serwis fundusze: - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom
 • serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)
 • Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze
 • Punkty Informacyjno – doradcze – szczegóły na www

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-06-2016 14:36:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-06-2016 14:36:30