Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie

 

 

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego zaprasza do zgłaszania reprezentantów swoich organizacji/podmiotów do udziału w pracach komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert Województwa Zachodniopomorskiego

 

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania reprezentantów swoich organizacji/podmiotów do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Województwa Zachodniopomorskiego realizowanych w trybie ww. ustawy w latach 2010 i 2011.

 

Na obecnym etapie tworzona jest baza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji
konkursowych Województwa Zachodniopomorskiego
w latach 2010 i 2011.

 

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział reprezentanci organizacji/podmiotów, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

·         w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie
[1];

·         w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

·         w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;

·         korzystają z pełni praw publicznych.

 

W bazie członków komisji mogą znaleźć się osoby, które:

·         są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

·         posiadają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów;

·         w określonym terminie zostały zgłoszone przez Zarząd przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej/ich reprezentowania w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Zgłoszenie do bazy przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych, następuje na podstawie złożonego, podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz Zarząd organizacji zgłaszających, formularza zgłoszenia, który jest do pobrania poniżej.

 

Z uwagi na planowane ogłoszenie otwartych konkursów ofert w II półroczu, formularz należy przesłać do dnia 30 czerwca br. do Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na adres podany w formularzu. Zgłoszenia są ważne 2 lata kalendarzowe.

 

Informujemy, iż po tym terminie nabór przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy, do prac w komisjach konkursowych będzie otwarty. Wydział Współpracy Społecznej będzie na bieżąco informować osoby znajdujące się w bazie o zapotrzebowaniu na członków komisji konkursowych za pośrednictwem strony internetowej urzędu oraz poczty elektronicznej.

 

Po zaproszeniu wybranego z bazy reprezentanta do udziału w pracach komisji, zobowiązany on jest do złożenia wypełnionej deklaracji udziału w przedmiotowym konkursie, która zawiera zapisy dotyczące unikania konfliktu interesów.

 

Wydział Współpracy Społecznej na bieżąco będzie monitorować dobór członków komisji konkursowej, aby wszyscy zgłoszeni kandydaci mogli wziąć udział w pracach komisji.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zadania komisji konkursowej są następujące:

·         ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;

·         rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wieloosobowego stanowiska ds. organizacji pozarządowych Pani Magdalena Pieczyńska i Pani Małgorzata Kuncewicz tel. 91 488 25 03.

 

 

 [1] Reprezentowanie oznacza w tym wypadku członkostwo ze władzach organizacji/podmiotu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz_zgloszenia_zal_nr_1.doc (DOC, 4.87Mb) 2010-06-07 11:29:21 494 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-06-2010 11:29:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 24-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-06-2010 11:29:21