Co słychać w III sektorze?

AKCJE INFORMACYJNE…

 1. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizuje kolejną akcję promującą przekazywanie 1% podatku na rzecz OPP działających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego. Więcej informacji o samej akcji na stronie http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/1-organizacje-pozytku-publicznego

Zachęcamy do wsparcia lokalnych OPP.

Ważne dla organizacji pożytku publicznego! W BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (z dnia 21 stycznia 2016 r.)
http://www.mpips.gov.pl/…/projekt-rozporzadzenia-ministra-…/

Ważne dla organizacji pożytku publicznego!

Akcja 1% - dla przypomnienia: z chwilą uzyskania statusu OPP, organizacji przysługują określone przywileje m.in. prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji. Polecam uwadze http://radioszczecin.pl/210,0,pozyteczni

http://radioszczecin.pl/210,5,pozyteczni-magazyn-opp

http://www.radio.koszalin.pl/pl/program/podcast/organizacje-pozytku-publicznego.149.html

 1. Zostaw 1% w Szczecinie, czyli Miasto Szczecin oraz Szczecińskie Organizacje Pożytku publicznego już po raz trzynasty prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej Organizacji. Wcięci o akcji na http://sektor3.szczecin.pl/zostaw1wszczecinie/

KONSULTACJE…

WAŻNE! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało "Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (z dnia 10 lutego 2016 r.)". Więcej na http://www.mpips.gov.pl/…/projekt-rozporzadzenia-ministra-…/

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH!

KONKURSY…

 1. Trwa IV edycja konkursu „Spółdzielnia pomysłów”. Na zgłoszenia organizatory czekają do 7 marca. Szczegóły dostępne tutaj  ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE, ZGŁASZAJCIE SWOJE INICJATYWY!

W konkursie udział bierze  Stowarzyszenie Wizualne Miasto.   Aby wesprzeć budowę pierwszego Zieleńca Sąsiedzkiego i wdrożenie projektu EKO-DEWELOPER należy codziennie do 7 marca brać udział w głosowaniu

Link do inicjatywy: http://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/543

Więcej informacji o projekcie: www.wizualnemiasto.pl

 1. Obywatelskie działania z korzyścią dla wszystkich - w ramach grantu ,,Zielona ławeczka" możecie postarać się o niewielkie środki na zagospodarowanie terenów osiedli, a przy okazji współpracować:) Więcej na http://www.zielonalaweczka.pl/ ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
 1. Instytut Książki ogłosił konkurs projektów pod nazwą Rok Sienkiewicza 2016. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw artystycznych, naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich związanych z osobą i twórczością noblisty.Nabór wniosków do 30 marca 2016 roku. Więcej na http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,34642,…

SZKOLENIA…

 1. ZAPRASZAMY! Federacja Inicjatyw Oświatowych i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na szkolenia organizowane dla wiejskich organizacji prowadzących placówki oświatowe  a poświęcone finansom stowarzyszeń tj.:
 • pozyskiwaniu środków,
 • współpracy ze sponsorami i darczyńcami,
 • prowadzeniu dodatkowej działalności - odpłatnej i gospodarczej,
 • zarządzaniu finansami placówki oświatowej.

Więcej szczegółów na stronie www http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/akademia-rozwoju-stowarzyszen-rozwoju-wsi NAJBLIŻSZE SZKOLENIE JUŻ 2 MARCA!

 1. Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny nabór uczestników warsztatów szkoleniowych
  w Łowiczu. Do wyboru są miejsca na warsztaty: Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw; Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową oraz Komunikacja w społeczności lokalnej. Więcej na http://fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/warsztaty-i-szkolenia/item/184-nowy-nabor-na-warsztaty-szkoleniowe

NABORY, NABORY…

 1. NOWOŚĆ! Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w którym Tesco wesprze inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyzna granty aż 160 organizacjom z całego kraju na łączną sumę 800 000 zł. Wnioski można składać w terminie 7 marca - 3 kwietnia 2016 roku. Więcej na http://pomagamy.tesco.pl/
 1. NOWOŚĆ! Do 15 marca można aplikować do Programu Standardowych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego, który wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej. Więcej na  http://visegradfund.org/grants/standard-grants
 1. NOWOŚĆ! Ponad 226 mln euro czeka na beneficjentów Programu Interreg Czechy-Polska 2014-2020. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Zdecydowaną większość jego funduszy przeznaczono na poprawę dostępności transportowej atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza.
  Do 10 maja br. trwa nabór wniosków na  realizację projektów służących rozwojowi potencjału przyrodniczego i kulturowego. Więcej na www.ewt.gov.pl/…/Wspolne-projekty-na-polsko-czeskim-pograni…
 1. NOWOŚĆ! Drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk rozpocznie się 9 maja i potrwa do 17 czerwca 2016 r. Nabór otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych. Więcej na https://southbaltic.eu/welcome i na http://www.ewt.wzp.pl/  Za ngo.pl
 1. Do 20 marca 2016 r. mogą składać wnioski o stypendia dla rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym w ramach Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES. Szczegółowe informacje oraz dostęp do aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku znajdują się na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
 1. Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór wniosków w programie współpracy Interreg Polska–Saksonia 2014-2020: oś priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny. Wnioski można składać do 1 marca 2016 r. Więcej na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/4-Wspolpraca-partne…
 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku.  Nabór ofert trwa do 9 marca 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-w-zakresie-wspomagania-rozwoju-gospodarczego-i-rozwoju
 1. Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramach Program "Równać Szanse"! Nabór do 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00. Więcej na http://www.rownacszanse.pl/i266
 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport w 2016 roku. Termin składania wniosków mija 11 marca 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-13
 1. Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA - Przemiany w regionie. Wnioski w edycji wiosennej można składać do 15 marca, do godz. 16.00. Więcej na  http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1896171.html
 1. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło piątą już edycję Otwartego konkursu. Jeśli masz ciekawy pomysł na projekt na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich złóż swój wniosek w V edycji Otwartego konkursu. Najważniejsze jest to, aby projekt przybliżał wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz dawał możliwość pogłębiania wiedzy o historii i kulturze obu narodów. O grant może się starać praktycznie każdy, kto ma pomysł na interesującą inicjatywę! Zapraszamy! Termin składania wniosków: 15 marca  2016 r. Więcej na http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2016.html
 1. Ruszyła IX edycja konkursu „Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór wniosków do 17 marca 2016 r. Więcej na: http://www.seniorzywakcji.pl/?a=630
 1. Do 18 marca trwa nabór do Neighbours 3.0 - polsko-ukraińsko-białoruskiego programu dla aktywnych lokalnie. Więcej informacji: http://bit.ly/neighbours30
 1. Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów. Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców  21 marca 2016 r. Więcej na http://www.mos.gov.pl/…/25621_ogloszenie_o_naborze_wnioskow…
 1. Nabór wniosków w obszarze bioróżnorodności Funduszu Współpracy Dwustronnej Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Wnioski można składać do 21 marca 2016 r. http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1894770.html
 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają Program współpracy. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się. Oba ministerstwa zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie projektów. Nabór potrwa do 25 marca br. Więcej na  http://www.mfa.gov.hu/…/pl_hir…/2016-program-pozarzadowy.htm
 1. Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Do wygrania jest 10 grantów finansowych w wysokości 5 000 zł brutto każdy. Wnioski można składać do 25 marca 2016 r. Więcej na http://www.1000dni.pl/aktualnosci-partnerow/506-rusza-iv-edycja-konkursu-grantowegoe4
 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków od 1 lutego do 31 marca 2016 r. Więcej na  http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj-z-viii-osi/nabory-wnioskow
 1. Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci "Zachować pamięć". Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku. Szczegóły na http://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/#content
 1. Nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU). Termin przesyłania projektów to  01.03.2016r. do 31.03.2016r. Więcej na http://fundacja.bzwbk.pl/2016/01/25/nabor-wnioskow-do-konkursu-bank-dzieciecych-usmiechow/
 1. Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.
  Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. Więcej na  https://www.cpe.gov.pl/…/293,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip…
 1. Konkursy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w ramach PO IŚ:2.4 PO IiŚ 2014-2020 - 5c - Edukacja społeczności obszarów chronionych oraz 5b - Budowanie potencjału i integracja. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie  do 29.04.2016 r. Więcej na http://poiis.nfosigw.gov.pl/…/ochrona-przyrody-i-edukacja-…/
 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa nabory na dofinansowanie edukacyjnych projektów środowiskowych. Łączna kwota przeznaczona na konkursy to 25,75 mln zł. Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić i złożyć do NFOŚiGW, w terminie od 29 stycznia do 29 kwietnia 2016 r. Więcej na  http://www.mos.gov.pl/…/25672_ponad_25_milionow_zlotych_na_…
 1. Nabór do programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z Fundacją ORLEN – Dar Serca. Aktualny trwa do 7 lipca 2016 r. Więcej na http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/ProgramPomocyStrazomPozarnym/Strony/default.aspx

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Fundacja Partnerstwo i TeatrNieAktorów 

Fundacja zaprasza do udziału w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach. Zaprasza również do współpracy. Więcej informacji na https://www.facebook.com/TeatrNieAktorow/

Warsztaty w INKU

Kamienica 1 oraz Szczeciński Inkubator Kultury serdecznie zapraszają na warsztaty. Forma  zajęć edukacyjnych pn. „Gotowi do lotu? ” to urodzinowa propozycja Kamienicy 1 dla młodych. Więcej na http://inkubatorkultury.szczecin.pl/news/m%C5%82odzi-w-inku-gotowi-do-lotu/

Szkolenia w Sektorze3

Szkolenia, warsztaty dla ngo. Więcej na http://sektor3.szczecin.pl/szkolenia-sektora-3/

Gryfiński Dom Kultury

Trwa  10 Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij” Szczegóły dostępne na http://www.gdk.com.pl/index.php?plik=ogloszenie&ogloszenia_id=1195

KOMISJE KONKURSOWE…

Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku. Termin mija 1 marca 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-w-zakresie-wspomagania-rozwoju-gospodarczego-i-rozwoju

PUBLIKACJE…

 • NOWOŚĆ! RAPORT Z BADAŃ „NOWE ROLE ŚRODOWISK TWÓRCZYCH” Pracownicy socjalni? Terapeuci? Doradcy? O nowych rolach środowisk twórczych możecie przeczytać w raporcie z badań przeprowadzonych w ramach projektu Stowarzyszenia Media Dizajn. czytaj więcej>>

HARMONOGRAMY…

POMOCNE…

 • serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/  - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom
 • serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/  - ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)
 • Biblioteka Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl/Nasze,publikacje,657.html
 • serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-02-2016 09:50:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-02-2016 09:50:47