Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Baniach 2019-02-07 08:41:40 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Baniach" 2019-01-29 11:51:47 Minął termin składania ofert
Utrzymanie czystości w miejscowości Banie i cmentarzach komunalnych 2019-01-09 10:50:42 Minął termin składania ofert
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE 2018-09-25 17:56:10 Minął termin składania ofert
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE 2018-09-24 09:19:28 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2018-10-02 09:48:53 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Babinek 2018-07-05 14:37:22 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz przyłącze wodociągowe w miejscowości Babinek 2017-10-11 14:49:50 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2017-09-29 08:53:45 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Banie na lata 2018-2019 2017-10-09 09:44:54 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz przyłącze wodociągowe w miejscowości Babinek" 2017-09-21 14:13:07 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza oraz budowa parkingu i zjazdów na dz nr 357/2 i 125 obręb Banie 1 2017-05-11 13:03:35 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Piaseczno-Dłużyna 2017-03-27 14:20:40 Minął termin składania ofert
Remont elewacji zabytkowego Kościoła p.w. św. Wojciecha BM w Kunowie 2016-12-09 09:55:01 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2016-10-13 08:19:14 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372Z Baniewice - Lubanowo - Kunowo na odcinku 374 mb (przejście przez Lubanowo) 2016-08-05 12:15:37 Minął termin składania ofert
Przebudowa kanalizacji sanitarnei i sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza w Baniach 2016-07-29 09:40:41 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Dłużyna- Parnica 2016-07-06 09:00:08 Minął termin składania ofert
Utrzymanie czystości w miejscowości Banie oraz administrowanie cmentarzami komunalnymi 2016-05-16 13:18:11 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenia usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie gminy Banie w okresie od 1 stycznia 2017 roku 2015-11-23 13:07:11 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2015-09-21 13:13:53 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Banie 01.01.2016-31.12.2017 2015-09-09 07:04:46 Minął termin składania ofert
Swobnica, zamek (XIV w.): remont dachu skrzydła południowego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków 2015-04-24 07:57:41 Minął termin składania ofert
Wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Swobnica, zamek (XIV w.): remont dachu skrzydła południowego - w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków 2015-04-09 14:38:35 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Kunowo - Parnica 2015-03-27 12:48:07 Minął termin składania ofert
Remont dachu zabytkowego kościoła p.w. św. Wojciecha BM w Kunowie 2015-02-16 10:56:24 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE GMINIE BANIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 585.000,00 ZŁ 2014-12-18 13:10:56 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE GMINIE BANIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 560.000,00 ZŁ 2014-11-14 23:06:30 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2014-12-08 12:22:46 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia Gminy Banie 2014-12-12 11:22:51 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Banie 2014-11-18 08:24:31 Minął termin składania ofert
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371Z ul. Sosnowa(etap I) ? 230 mb ; Przebudowa drogi na działce nr 658 obręb Banie 2 2014-09-04 13:13:32 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu asenizacyjnego tj. ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzętu asenizacyjnego dla Gminy Banie 2014-09-19 13:08:34 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2014-10-28 12:00:42 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzęty asenizacyjnego dla Gminy Banie 2015-01-21 14:25:53 Minął termin składania ofert
Wybór Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzętu asenizacyjnego dla Gminy Banie 2014-04-25 12:45:11 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Swobnica Piaski - Las 2014-04-24 10:27:06 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus Kombi 1.8 WF0NXXWPDN4Y84027 2014-03-04 09:11:26 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus Kombi 1.6 WF05XXWPD55817730 2014-02-04 13:03:21 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus Kombi 1.6 FX WF0NXXGCDN4L62017 2014-02-04 12:55:40 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus 1.6 Comfort WF05XXWPD55816452 2014-02-04 12:54:27 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Volkswagen Vento 1.8 GL WVWZZZ1HZPW742030 2013-12-04 10:37:46 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus Kombi 1.8 WF0NXXWPDN4Y84027 2013-12-04 10:37:06 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus Kombi 1.6 WF05XXWPD55817730 2013-12-04 10:34:43 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus Kombi 1.6 FX WF0NXXGCDN4L62017 2013-12-04 10:31:00 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus 1.6 Comfort WF05XXWPD55816452 2013-12-04 10:29:27 Minął termin składania ofert
Remont budynku mieszkalnego położonego w Górnowie 2 2014-01-02 11:31:15 Minął termin składania ofert
SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : VOLKSWAGEN Wento 1,8 GL 2013-11-12 12:01:15 Minął termin składania ofert
SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI: Ford Focus Kombi 1.8 WF0NXXWPDN4Y84027 2013-11-12 12:01:23 Minął termin składania ofert
SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : Ford Focus Kombi 1.6 WF05XXWPD55817730 2013-11-12 12:01:32 Minął termin składania ofert
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : FORD Focus Kombi 1.6 FX 2013-11-12 12:01:42 Minął termin składania ofert
SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : FORD Focus 1.6 Comfort 2013-11-07 12:23:31 Minął termin składania ofert
Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Baniach 2013-09-18 14:28:05 Minął termin składania ofert
Remont budynku mieszkalnego położonego w Górnowie 2 2013-09-18 14:27:32 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2013-09-27 14:16:44 Minął termin składania ofert
Dostawa Energii Elektrycznej- licytacja elektroniczna 2013-09-06 21:36:54 Minął termin składania ofert
Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1379 Z Banie - Dłużyna oraz skrzyżowania dróg powiatowych: nr 1373 Z ul. Kunowska i nr 1371 Z ul. Sosnowa 2013-07-11 08:40:44 Minął termin składania ofert
Utrzymanie czystości w miejscowości Banie oraz administrowanie cmentarzami komunalnymi 2013-04-29 13:32:35 Minął termin składania ofert
Wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Swobnica, zamek - średniowieczna wieża ostatecznej obrony: remont i zabezpieczenie w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków 2013-04-19 14:43:37 Minął termin składania ofert
Swobnica, zamek-średniowieczna wieża ostatecznej obrony: remont i zabezpieczenie w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków 2013-04-19 14:41:49 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni drogi w ciągu Baniewice Jezioro - Baniewice Żelechowo 2013-04-08 09:36:22 Minął termin składania ofert
Dostawa nowego lekkiego samochodu do przewozu osób typu bus dla Gminy Banie 2013-03-11 07:53:18 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 2012-12-31 08:20:42 Minął termin składania ofert
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek pocztowych. 2012-12-31 08:18:39 Minął termin składania ofert
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2012-11-14 11:38:31 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2012-10-04 09:32:50 Minął termin składania ofert
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 420001Z w miejscowości Lubanowo 2012-08-30 12:11:45 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górnowo Kościół- Górnowo Osiedle 2012-07-10 13:59:41 Minął termin składania ofert
Skwerek nad Tywą w miejscowości Banie w ramach działania Odnowa i rozwój wsi realizowanego w ramach Programu, osi 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 2012-07-18 08:55:59 Minął termin składania ofert
Wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla operacji Skwerek nad Tywą w miejscowości Banie w ramach działania Odnowa i rozwój wsi realizowanego w ramach Programu, osi 4 Leader, działanie 413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 2012-05-31 12:30:21 Minął termin składania ofert
Swobnica, Zamek (XIV w. ): remont dachu skrzydła wschodniego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków 2012-05-29 10:33:57 Minął termin składania ofert
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piasecznie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa zachodniopomorskiego 2012-05-21 08:04:36 Minął termin składania ofert
Wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Swobnica, Zamek (XIV w. ) remont dachu skrzydła wschodniego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków 2012-04-20 12:38:48 Minął termin składania ofert
Wybór Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piasecznie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa zachodniopomorskiego 2012-03-08 14:02:23 Minął termin składania ofert
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Banie na lata 2012-2030 2012-02-29 07:49:08 Minął termin składania ofert
Wybór Inżyniera kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu remont świetlicy wiejskiej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dłusku Gryfińskim w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla Województwa Zachodniopomorskiego 2012-02-20 14:37:02 Minął termin składania ofert
Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dłusku Gryfińskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla Województwa Zachodniopomorskiego 2012-02-27 12:37:58 Minął termin składania ofert
Roboty dodatkowe - Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój ?ścieżka rowerowa 2012-01-09 11:57:18 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2011-12-12 13:06:09 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz wyspy na jeziorze Dłużec - wykonanie dokumentacji projektowej 2011-08-11 14:15:37 Minął termin składania ofert
Wykonanie modernizacji Przedszkola w Baniach - wykonanie dokumentacji projektowej 2011-12-12 13:04:15 Minął termin składania ofert
Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój ?ścieżka rowerowa dł. 15,8 km 2012-02-24 17:34:30 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 4.000.000 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY 2011-07-21 08:49:43 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kunowo- Swochowo 2011-07-21 09:53:35 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nad jeziorem Dłużec oraz wyspy na jeziorze Dłużec w miejscowości Banie 2011-05-19 09:21:39 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie - etap III 2011-06-01 10:15:41 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE PROMESY KREDYTOWEJ W WYSOKOŚCI 1.723.000 ZŁ NA SFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO "INFRASTRUKTURA ŁĄCZĄCA DLA POLSKICH I NIEMIECKICH GMIN I MIAST MARK LANDIN, BRUSSOW, CARMZOW-WALLMOW, SCHENKENBERG, SCHONFELD, MESCHERIN, ANGERMUNDE, SCHWEDT/ODER, BANIE, CEDYNIA, CHOJNA, GRYFINO, KOŁBASKOWO, STARE CZARNOWO I TRZCIŃSKO-ZDRÓJ" 2011-02-10 12:59:14 Minął termin składania ofert
Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół jeziora Dłużec w miejscowości Banie. 2011-02-10 12:59:50 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2010-10-04 11:03:18 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 2010-11-19 14:32:49 Minął termin składania ofert
Rekultywacja składowiska odpadów w Kunowie - ułożenie warstwy glebotwórczej ( mineralno-humusową ) 2010-09-28 10:09:41 Minął termin składania ofert
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 8 w Baniach 2010-10-07 08:34:20 Minął termin składania ofert
Położenie nakładki asfaltowej w Lubanowie i Babinku w ciągu drogi powiatowej nr 1372Z i 1360Z 2010-09-08 07:02:08 Minął termin składania ofert
Zwiększenie stanu bezpieczeństwa, ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez przebudowę obiektu OSP w Baniach i zakup specjalistycznego sprzętu, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 2010-09-23 07:31:25 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w Kunowie w ciagu drogi powiatowej nr 1373Z 2010-09-08 07:02:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Dłusko Gryfińskie - Góralice 2010-08-19 11:48:47 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół jeziora Dłużec w miejscowości Banie 2010-08-13 09:44:17 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług logopedy dla dzieci w wieku szkolnym w placówkach szkolnych z terenu gminy Banie w ramach projektu ?Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu gminy Banie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? nr UDA-POKL.09.01.02-32-089/09-00 z dnia 16.11.2009 r. Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. 2011-02-16 08:39:09 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Dłusko Gryfińskie - Góralice 2010-07-15 10:13:50 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Dłusko Gryfińskie - Góralice 2010-06-29 08:49:41 Minął termin składania ofert
Dostawa notebooków wraz z instalacją oprogramowania w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu gminy Banie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" nr UDA-POKL.09.1.02-32-089/09-00 z dnia 16.11.2009 r. Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. 2010-07-01 09:23:46 Minął termin składania ofert
Remont Szkoły Podstawowej w Swobnicy 2010-07-05 09:16:52 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 6.220.000 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY BANIE 2010-06-22 09:59:14 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu informatycznego wraz z instalacją oprogramowania w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu gminy Banie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" 2010-05-31 14:44:11 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu informatycznego wraz z instalacją oprogramowania w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu gminy Banie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" 2010-04-02 13:43:08 Minął termin składania ofert
Wykonanie podziału nieruchomości 2011-02-16 08:47:53 Minął termin składania ofert
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W MIEJSCOWOŚCI BANIE I ADMINISTROWANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI 2011-02-16 14:45:03 Minął termin składania ofert
ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH 2011-02-16 14:49:05 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie - etap II 2011-02-25 09:04:39 Minął termin składania ofert
"Utworzenie Międzynarodowego Centrum Turystki, Kultury i Sportu w Baniach", który realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa zachodniopomorskiego 2010-02-02 11:01:47 Minął termin składania ofert
Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej we wsi Baniewice i Swobnica w celu kultywowania tradycji " w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 2010-01-26 14:27:37 Minął termin składania ofert
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie- etap I" 2010-02-22 11:34:27 Minął termin składania ofert
Wybór Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu "Utworzenie Międzynarodowego Centrum Turystki, Kultury i Sportu w Baniach" 2010-01-13 14:38:20 Minął termin składania ofert
Wybór Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu "Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej we wsi Baniewice i Swobnica w celu kultywowania tradycji" 2010-01-13 13:56:33 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu p.n." Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie - etap I" 2010-02-22 11:29:52 Minął termin składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu POKL realizowanego przez Gminę Banie 2011-11-28 07:16:19 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu POKL realizowanego przez Gminę Banie 2009-10-29 14:04:09 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2009-09-07 12:23:02 Minął termin składania ofert
Rekultywacja składowiska odpadów w Kunowie - wykonanie warstwy izolacyjnej 2013-02-05 14:39:10 Minął termin składania ofert
Remont korytarzy, montaż dodatkowych grzejników w sali posiedzeń oraz wykonanie pomieszczenia kancelarii tajnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Banie. 2009-07-20 10:38:22 Minął termin składania ofert
Budowa chodników w miejscowości Banie i Swobnica 2009-07-21 12:07:41 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Górnowo - Dłusko Gryfińskie 2009-07-02 12:30:55 Minął termin składania ofert
Remont Szkoły Podstawowej w Swobnicy. 2009-07-01 14:21:13 Minął termin składania ofert
Remont Szkoły Podstawowej w Lubanowie. 2009-07-02 12:30:27 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, część ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz w miejscowościach Babinek i Lubanowo z lokalnymi oczyszczalniami ścieków wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków i decyzji o pozwoleniu na budowę. 2009-05-19 07:43:38 Minął termin składania ofert
Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Swobnica 2009-05-13 11:07:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg transportu rolniczego Banie - Sosnowo oraz Swobnica - Swobnica Piaski 2009-05-13 09:44:23 Minął termin składania ofert
Budowa parkingu i chodnika w ciągu ulicy Kunowskiej w Baniach 2008-10-08 13:52:39 Minął termin składania ofert
Zamówienie publiczne - ?Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 1360Z w miejscowości Babinek?. 2008-08-21 08:54:38 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku mieszkalnego w Baniach przy ul. Grunwaldzkiej 12 2008-08-21 13:34:55 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi transportu rolniczego Tywica Stara - Tywica Nowa 2008-08-21 09:38:01 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Remont Szkoły Podstawowej w Lubanowie. 2008-08-21 13:35:38 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu ? Moje Boisko-Orlik 2012? przy Zespole Szkół w Baniach 2008-08-21 13:35:17 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskie, część ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz w miejscowościach Babinek i Lubanowo z lokalnymi oczyszczalniami ścieków wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków i decyzji o pozwoleniu na budowę. 2008-06-17 07:14:21 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2007-08-23 12:41:57 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont dachu budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Baniach 2007-09-21 10:59:17 Minął termin składania ofert
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Banie 2 i Banie 5, gmina Banie 2007-07-26 12:59:12 Minął termin składania ofert
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Banie 2 i Banie 5, gmina Banie 2007-07-10 14:29:19 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „ opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Banie 2 i Banie 5, gmina Banie” 2007-06-20 13:08:09 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Skośnej, Krótkiej, Różanej, Mostowej, Jagiellońskiej, Strzeleckiej, Witosa, Gdańskiej i Polnej. na potrzeby Wójt Gminy Banie 2007-06-01 14:21:36 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładki bitumicznej w Dłużynie 2007-05-28 16:14:30 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1000 działek o powierzchni 103 ha do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie ” 2007-06-27 14:37:11 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie nawierzchni chodnika w Lubanowie 2007-05-16 13:14:44 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Skośnej, Krótkiej, Różanej, Mostowej, Jagiellońskiej, Strzeleckiej, Witosa, Gdańskiej i Polnej. na potrzeby Wójt Gminy Banie. Nr sprawy: OC - 7041/1/2007. 2007-03-26 09:06:44 Minął termin składania ofert
Usługi komunalne na potrzeby Gminy Banie. 2007-04-23 11:31:47 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu (wszczęciu postępowania) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ ukształtowanie terenu składowiska i wykonanie warstwy wyrównawczej ” na potrzeby Gminy Banie 2006-11-09 14:20:04 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu (wszczęciu postępowania) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wytworzenie i dostawę energii cieplnej na potrzeby budynków komunalnych 2006-11-09 14:19:33 Minął termin składania ofert