Zamierzenia i programy

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. 2006-09-28 14:58:38
Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2006 r. 2006-04-03 13:07:40
Program współpracy na 2006 r. Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego 2006-02-21 10:10:18
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok 2006-01-04 13:23:49
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 r. 2006-01-04 13:22:46
Wieloletni Program Współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego 2006-01-04 13:22:12
Program współpracy na 2005 r. Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2005-05-20 11:42:50
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok 2005-01-18 11:56:55
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Banie 2004-12-07 12:53:17
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie 2004-12-07 12:50:02
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Banie na lata 2004-2009 2004-12-07 11:27:11
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok 2004-01-08 09:05:19
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok 2003-12-04 14:58:33
Program gospodarczy Gminy Banie na lata 2003 - 2006 2003-12-03 10:36:29