Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG 2017-03-10 07:42:38
WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM 2017-03-10 07:40:21
REJESTRACJA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW, ZGONÓW KTÓRE NASTĄPIŁY ZA GRANICĄ I NIE ZOSTAŁY TAM ZAREJESTROWANE 2017-03-10 07:38:46
UZNANIE ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ 2017-03-10 07:27:38
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO 2017-03-10 07:21:55
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA URZĘDEM STANU CYWILNEGO NA WNIOSEK I WE WSKAZANYM MIEJSCU 2017-03-09 14:26:37
ODTWARZANIE TREŚCI AKTÓW STANU CYWILNEGO 2017-03-09 13:28:32
PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA OSTATNIEJ WOLI SPADKODAWCY W POSTACI TESTAMENTU ALLOGRAFICZNEGO 2017-03-09 13:22:55
OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 2017-03-09 13:11:56
OŚWIADCZENIE O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI/ŻONY OJCA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 2017-03-09 13:09:42
ORZEKANIE O ZMIANIE IMIENIA I NAZWISKA 2017-03-09 13:07:22
Zgłoszenie zgonu 2012-07-27 08:28:23
Zgłoszenie urodzenia dziecka 2012-07-27 08:27:57
Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej 2012-07-27 08:27:20
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 2012-07-27 08:26:38
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (tzw. ślub konkordatowy) 2012-07-27 08:26:08
Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa 2012-07-27 08:25:19
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2012-07-27 08:24:42
Wydanie odpisu zupełnego, skróconego na druku wielojęzycznym lub zaświadczenia z akt stanu cywilnego 2012-07-27 08:24:01
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 2012-07-27 08:20:23
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 2012-07-27 08:19:15
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego 2012-07-27 08:17:22
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 2012-07-27 08:14:44
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) 2012-07-27 08:14:04