Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UZNANIE ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ

Podstawa prawna:
1. Art. 1145 i art. 1149¹ ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 459)
2. Art. 24 ust. 1 i 2 w związku z art. 107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 ze zm.)
3. Art. 33, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa i o wpisanie na jego podstawie wzmianki dodatkowej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Baniach

Uwaga!

 1. Powyższe dotyczy także Danii, do której nie stosujemy przepisów Unii Europejskiej w zakresie uznawania i wykonywania wyroków zagranicznych.
 2. Załączniki (zgodnie z art. 1147 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego):
  • urzędowy odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa;
  • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści;
   Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.
  • uwierzytelniony przekład na język polski złożonych dokumentów.

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa - 11,00 zł.
 2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Banie – Bank Spółdzielczy w Gryfinie Filia Banie 42937700000101560020010002 (na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 18, tel. 91 416 381 wew.27, e-maili usc@banie.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
W razie odmowy dokonania czynności kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 1148 Kodeksu postępowania cywilnego do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
  1. nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
  2. zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
  3. strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
  4. sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami
   zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
  5. jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
 2. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz załącznikami można składać:
  1. osobiście,
  2. za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (pisemne pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy -
   Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
    
  3. poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC.

Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. konsula

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o wpisanie zagranicznego rozwodu.docx (DOCX, 13KB) 2017-03-10 09:35:19 205 razy
2 wniosek o wpisanie wzmianki o rozwodzie.docx (DOCX, 17KB) 2017-03-10 07:27:38 278 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 10-03-2017 07:27:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 10-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-03-2017 09:35:19