Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Wymagane dokumenty

  • Formularz wniosku
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Aktualny wypis z rejestru sądowego.
  • Statut stowarzyszenia (w przypadku ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej po raz pierwszy lub zmian w statucie)
  • Kopia dokumentu potwierdzającego otwarcie rachunku bankowego na potrzeby zbiórki.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy Banie

pok. 15

Jednosta odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego

pok. 18, tel. (091) 416-63-81 wew. 27

Opłaty

Opłata skarbowa w sprawie o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wynosi 82 zł.

 

Opłatę należy uiścić na nr rachunku Bankowego Urzędu Gminy Banie- (druk do pobrania) lub bezpośrednio w kasie urzędu, pok. 15

Termin i sposób załatwienia

Organizator zbiórki publicznej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zbiórki, jest zobowiązany wystąpić do Wójta Gminy Banie
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie.
Rozstrzygnięcia w sprawach o zbiórki publiczne zapada w formie decyzji administracyjnej. Organ na wydanie decyzji ma 1 miesiąc.

Podstawa prawna

  1.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635), Ustawa z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz.162 z późn.zm, dalej „Ustawa”),
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.; dalej „Rozporządzenie”),Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U z 2010r Nr 46, poz. 275 z późn. zm., dalej „Kodeks wykroczeń”).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wójta dotyczącej przeprowadzenia imprezy masowej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

Dodatkowe informacje, uwagi

ZBIÓRKA PUBLICZNA
To wszelkie publiczne zbieranie ofiar (wszelkie dobrowolne świadczenie) w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel. Za zbiórkę publiczną mogą więc zostać uznane wszelkiego rodzaju apele o składanie dobrowolnych datków na rzecz wskazanych w apelu podmiotów, skierowanie do bliżej nieokreślonych adresatów.
CEL ZBIÓRKI
Musi być ściśle określony przez przeprowadzającego zbiórkę i spełniać łącznie następujące warunki:
· godny poparcia ze względu na interes publiczny, a więc przede wszystkim cel religijny, państwowy, oświatowy, zdrowotny, kulturalno-społeczny lub społeczno-opiekuńczy, np. remont zabytku kultury, budowa szpitala itp.,
· zgodny z prawem, np. kodeks wykroczeń penalizuje organizowanie zbiórek na opłacenie grzywny osoby skazanej,
· zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.
Zabrania się organizowania zbiórek publicznych w interesie osobistym.
SPOSOBY OGŁASZANIA ZBIÓREK
Zbiórki publiczne (wszelkie apele o datki skierowane do szerokiego kręgu odbiorców) mogą być ogłaszane:
- na łamach dzienników i czasopism,
- na antenie radiowej/telewizyjnej (również w Telegazecie),
- w Internecie,
- na plakatach,
- przez rozdawanie ulotek.
MIEJSCE PRZEPROWADZANIA
a) na wolnym powietrzu,
b) wewnątrz pomieszczeń,
c) w obiektach publicznych,
d) w obiektach prywatnych za zgodą właścicieli tych obiektów,
e) za pozwoleniem organu wydającego zezwolenie „w szczególnie uzasadnionych przy­padkach”:
- w urzędach administracji publicznej.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o przeprowadzenie zbiórki publicznej.doc (DOC, 31KB) 2012-07-27 08:27:20 298 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-07-2012 08:27:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 27-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 27-07-2012 08:27:20