Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Babinku (dawna szkoła) 2019-01-04 13:20:43
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej w Lubanowie 2018-08-29 14:27:08
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek rekeracyjnych 2018-05-22 12:46:28
ogłoszenie o rokowaniach na nieruchomość położoną w Babinku 2018-05-17 14:31:10
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki ogrodowej nad jeziorem w Baniach 2018-04-19 13:39:30
Ogłoszenie o rowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Babinku 2018-03-16 07:12:18
ogłoszenie o przetargach na sprzedaż 5 działek rekreacyjnych 2018-03-16 07:07:54
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu pod garaż w Baniach 2018-01-19 13:02:43
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 607 obręb Banie 2 2017-12-07 09:41:29
informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 91 obręb Sosnowo 2017-12-07 09:39:41
informacja o wynikach przetargów na sprzedaż działek drogowych w Tywicy i Dłusku Gryfińskim 2017-12-07 09:39:06
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki pod zabudowę apartamentową nad jeziorem w Baniach 2017-12-07 09:36:00
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Babinku 2017-12-01 11:55:05
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki drogowej nr 127-1 w Tywicy 2017-10-20 07:58:44
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki drogowej nr 435-2 w Dłusku Gryfińskim 2017-10-20 07:58:11
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki pod zabudowę nr 607 w Baniach 2017-10-20 07:57:34
anulowanie ogłoszenia o przetargu z dnia 13.10.2017 na sprzedaż działki 607 w Baniach 2017-10-20 07:57:04
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 91 w Sosnowie 2017-10-18 07:27:31
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki pod zabudowę nr 607 w Baniach 2017-10-18 07:25:47
ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż dawnej szkoły w Babinku 2017-09-25 13:29:07
informacja o wynikach przetargów na sprzedaż działek rekreacyjnych od nr 1294-225 do 1294-228 i 1294-233 2017-09-25 13:28:26
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę apartamentową nad jeziorem w Baniach 2017-09-06 12:16:35
Informacja o wyniku przetargu na szprzedaż działki nr 1012 obręb Banie 3 2017-09-01 09:53:53
Informacja o wyniku przetargu na szprzedaż działki nr 330 obręb Piaseczno 2017-09-01 09:53:30
Informacja o wyniku przetargu na szprzedaż działki nr 96 obręb Banie 1 2017-09-01 09:53:05
Informacja o wyniku przetargu na szprzedaż działki nr 330-2 obręb Baniewice 2017-09-01 09:52:05
Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż działki 101-7 Babinek 2017-09-01 09:26:45
Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych 2017-08-13 13:55:25
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Babinku 2017-07-14 13:46:24
Ogłoszenie o drugim przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 330-2 obr. Baniewice 2017-07-14 07:56:05
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki 1012 w Baniach 2017-07-14 07:42:54
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 330 obręb Piaseczno 2017-07-14 07:41:10
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 96 obręb Banie 1 2017-07-14 07:40:39
ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki ogrodowej w Baniach 2017-05-10 09:00:10
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż dz. nr 339/2 obręb Baniewice 2017-03-09 12:37:06
Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż działek drogowych w Górnowie 2017-03-09 12:36:09
Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż działek drogowych w Dłusku Gryfińskim 2017-03-09 12:35:31
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej w Baniewicach dz. 330-2 2017-02-15 09:50:33
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki zabudowanej nr 339-2 w Baniewicach 2017-01-23 07:16:26
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dróg w Górnowie 2017-01-18 14:17:16
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dróg w Dłusku Gryf. 2017-01-18 14:16:44
informacja o wyniku przetargu z 22.09.2016 2016-10-03 12:59:03
Informacja o wyniku przetargów na działki rekreacyjne od nr 1294-225 do nr 1294-229 obr. Banie 5 2016-09-23 12:37:10
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Dłużyna 2a-5 2016-09-02 14:08:33
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych od nr 1294-230 do 1294-233 2016-08-05 11:49:50
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych od nr 1294-225 do 1294-229 2016-08-05 11:40:52
Informacja o wyniku przetargów na 7 działek rekreacyjnych nr od 1294-245 do 1294-251 2016-08-05 11:16:51
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości pod zabudowe apartamentową dz. nr 1294-199 2016-06-17 07:53:53
Ogłoszenie o przetargu na sprZedaż siedmiu działek rekreacyjnych od nr 1294-245 do nr 1294-251 2016-06-17 07:42:56
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych od nr 1294-207 do nr 1294-212 2016-03-25 07:37:32
Ogłoszenie o 1 przetargu na sprzedaż nieruchomości na cele rekreacyjne o nr działek od 1294-225 do 1294-223 i od 1294-245 do 1294-251 2016-03-25 07:36:00
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych od nr 1294-207 do 1294-212 2016-01-20 13:11:03
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 2 dz. rekreac. nr 1294-205 i 1294-206 2016-01-20 13:08:43
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Baniach przeznaczoną pod działalność gospodarczą 2016-01-20 10:47:01
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 397-2 w Swobnicy 2015-08-13 08:29:51
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 119 w Górnowie 2015-08-13 08:27:31
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 931 obręb Banie 3 2015-06-22 09:12:05
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 119 w Górnowie 2015-06-22 09:10:39
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu Babinek 31/3 2015-06-05 14:21:37
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 6 działek rekreacyjnych od nr 1294-201 do 1294-206 2015-05-22 08:03:04
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 417 Dłusko Gryf. 2015-05-19 14:00:23
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 176 w Kunowie 2015-05-19 13:59:47
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 397-2 w Swobnicy 2015-05-19 13:58:13
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 2 działek rekreacyjnych w Baniach 2015-04-21 12:31:09
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Babinek 31/3 2015-04-01 14:07:11
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres powyżej 3 lat komórki gospodarczej nr 15 o pow. 20 m2 w budynku murowanym nr ew. 90 w miejscowości Lubanowo 2015-03-19 14:36:26
Ogłoszenie o przetargu 2015-02-19 13:43:24
Ogłoszenie o przetargu 2015-02-19 13:42:04
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres powyżej 3 lat komórki gospodarczej nr 4 w budynku murowanym nr ew. 91 w miejscowości Lubanowo 2014-10-24 14:27:01
Ogłoszenie II o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Babinku 2014-08-08 14:28:24
ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej nr 53 w Górnowie 2014-08-08 14:25:51
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż 4 działek rekreacyjnych od numeru 1294-221 do 1294-224 2014-08-08 14:07:48
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawną szkołą w Babinku 2014-06-05 14:12:08
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych w Baniach od nr 1294/221 do nr 1294/224 2014-05-12 09:29:13
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki nr 53 w Górnowie 2014-05-12 09:20:31
Informacja o wyniku przetargu na szprzedaż działki nr 114 obręb Górnowo 2014-04-11 14:38:25
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych nad jeziorem w Baniach od nr 1294-217 do 1294-220 2014-04-01 13:54:47
Informacja o wyniku przetargów na działki rekreacyjne nr 1294-213 do 1294-216 2014-03-28 14:19:14
Informacja o wyniku przetargu na szprzedaż działek nr 32 i 122 obręb Tywica 2014-03-28 14:18:28
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 53 obręb Górnowo 2014-03-28 14:18:08
Ogłosz.przetargu na dzierżawę gruntów pod garaże przy ul. Jagiellońskiej w Baniach 2014-03-18 14:11:43
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki nr 478 obręb Banie 2 2014-03-06 11:28:17
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części działki nr 268-1 obręb Banie 1 2014-03-06 11:27:55
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych w Baniach od nr 1294/213 do 1294/216 2014-02-18 12:25:40
WÓJT GMINY BANIE ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Tywica nr 32 i 122 2014-02-17 09:27:35
WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Górnowie dz. nr 114 2014-02-17 09:26:37
WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Górnowie dz. nr 53 2014-02-17 09:26:01
WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Piaskowo 5/2 2014-01-09 12:05:40
WÓJT GMINY BANIE ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Babinku 2014-01-09 12:03:59
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Babinku 2013-10-28 14:40:05
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rekreacyjnej nr 1294/129 nad jeziorem w Baniach 2013-10-25 10:20:59
Wykaz nr 3-2013-z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Babinku 2013-10-04 12:47:24
Ogłoszenie o 2 przetargu na sprzedaż 5 działek rekreacyjnych od nr 1294/ 135 do 138 2013-08-06 09:43:19
Ogłoszenie o 2 przetargu na sprzedaż 4 działek rekreacyjnych od nr 1294/ 129 do 133 2013-08-06 09:42:46
Ogłoszenie o 2 przetargu na sprzedaż 3 działek rekreacyjnych nad jeziorem w Baniach 2013-06-07 14:50:31
Pierwszy przetarg na sprzedaż 10 działek rekreacyjnych 2013-04-23 11:10:18
Pierwszy przetarg na sprzedaż 8 działek rekreacyjnych w Baniach 2013-04-05 13:46:11
Pierwszy przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych nr 1249/38 i 1249/40 2013-04-05 13:40:08
Ogłoszenie o przetargu nieogr. na sprzedaż udziału 1-6 cz. nieruchom. rolnej położonej w Górnowie 2012-09-21 13:20:39