Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Piaskowo 5/2

GN.6840.37.2013                                                                                                                                     Banie, 8 styczeń 2014 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłaszapubliczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Piaskowo 5/2, o powierzchni użytkowej 65,26 m2, wyposażonego w instalację elektryczną i wodociągową, ogrzewanie indywidualne, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i 2 przedpokoi. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1Y/00047316/5.

Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym 3-lokalowym, posadowionym na działce gruntu nr 10/32
o powierzchni 714 m2
obrębu Piaseczno, opisanej w  księdze wieczystej nr SZ1Y/00028205/5.
Z własnością lokalu związany jest udział 0,35 w częściach wspólnych tej nieruchomości, nie służących wyłącznie właścicielom poszczególnych lokali. Lokal jest wolny od obciążeń.

Lokal będzie udostępniony do oględzin w dniu 31 stycznia 2014 r.
w godzinach od 1200 do 1430.

 

Cena wywoławcza – 27 000 zł

         Wadium  3 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2014 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 6.02.2014 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002   BS Gryfino  F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

 Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-          w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości; małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście, albo okazując pełnomocnictwo małżonka,

-          w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. 

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się warunkami przetargu oraz stanem lokalu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. 270 zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Informacje dodatkowe:

1.      Do urządzeń i części wspólnych budynku należą w szczególności: fundamenty, ściany, stropy, kominy i przewody wentylacyjne, poddasze, konstrukcja i pokrycie dachu, przyłącza instalacyjne i rozprowadzenie instalacji wewnątrz budynku, a także grunt działki nr 10/32 obręb Piaseczno, wraz z jego urządzeniem  i zagospodarowaniem.

2.      Nabywcy lokalu ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu i zobowiązani są utrzymywać lokal w należytym stanie technicznym, uczestniczyć w kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

3.      Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca lokalu.

Dodatkowe informacje na temat lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub 20 albo pod nr telefonu  41-66-353 wewn. 12 lub 30.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-01-2014 12:05:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 09-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-01-2014 12:05:40