Zarządzenie Nr 4/11 Wójta Gminy Banie z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień

Zarządzenie Nr 4/11

Wójta Gminy Banie

z dnia 12 stycznia 2011 r.

 

w sprawie przekazania uprawnień

 

Na podstawie § 14 pkt 6, 7, 8 uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Upoważniam:

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach, 

Dyrektora Zespołu Szkół w Baniach,

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubanowie,

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy,

Dyrektora Przedszkola w Baniach

do:

  1. udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników;
  2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem zmian w planie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 21-01-2011 12:55:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-01-2011 12:55:47