Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 143/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-01-20 12:44:30
ZARZĄDZENIE NR 142/2011w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 141/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-01-20 12:43:45
ZARZĄDZENIE NR 141/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-01-13 13:20:50
Zarządzenie Nr 140/2011 w sprawie ustalenia procedury sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Banie na rok szkolny 2012/2013 2012-04-10 11:37:18
ZARZĄDZENIE NR 139/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-01-13 13:12:17
ZARZĄDZENIE Nr 138/2011 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ 2012-01-13 13:18:17
ZARZĄDZENIE NR 137/2011 Wójta Gminy Banie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-01-13 13:10:17
Zarządzenie nr 136/2011 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach na 2011 r. 2012-01-13 13:15:50
ZARZĄDZENIE NR 135/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-12-28 12:11:35
ZARZĄDZENIE NR 134/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-12-28 12:12:39
Zarządzenie nr 133/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-12-28 12:10:44
Zarządzenie Nr 132/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych 2011-12-13 07:33:22
ZARZĄDZENIE NR 131/2011 z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-12-19 11:20:52
Zarządzenie Nr 130/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 r. 2011-12-13 07:35:20
Zarządzenie nr 129/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-12-06 13:42:42
ZARZĄDZENIE NR 128/2011 Wójta Gminy Banie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-12-06 13:16:56
ZARZĄDZENIE NR 127/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 124/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-12-06 12:58:20
Zarządzenie Nr 126/2011 zmieniające Zarządzenie w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Banie 2011-11-30 12:16:49
ZARZĄDZENIE NR 125/2011 Wójta Gminy Banie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-12-06 12:54:54
ZARZĄDZENIE NR 124/2011 Wójta Gminy Banie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-12-06 12:52:33
Zarządzenie Nr 123/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-11-30 12:18:56
ZARZĄDZENIE NR 122/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-11-30 12:14:54
ZARZĄDZENIE NR 121/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-11-30 12:12:15
Zarządzenie Nr 120/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2011-11-30 12:01:10
ZARZĄDZENIE NR 119/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-11-30 12:13:09
ZARZĄDZENIE NR 118/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-11-30 11:59:36
ZARZĄDZENIE Nr 117/2011 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ 2011-11-30 12:06:42
ZARZĄDZENIE NR 116/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-11-30 12:14:01
ZARZĄDZENIE NR 115/2011 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2011 r. 2011-11-30 12:04:20
ZARZĄDZENIE NR 114/2011 w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Babinku oraz pomieszczeń remizy OSP w Baniach 2011-12-19 11:11:31
Zarządzenie nr 113/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-11-09 13:24:53
Zarządzenie nr 112/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-11-09 13:31:31
Zarządzenie Nr 111/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości. 2011-11-07 10:39:56
Zarządzenie nr 110/2011 sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r 2011-11-09 13:22:50
Zarządzenie nr 109/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-11-09 13:21:46
Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie powołania komisji ds. likwidacji opuszczonych grobów na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Banie 2011-11-07 10:54:52
ZARZĄDZENIE NR 107/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-11-07 10:36:08
ZARZĄDZENIE NR 106/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-11-07 10:38:28
ZARZĄDZENIE Nr 105/2011 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ 2011-10-27 11:19:25
Zarządzenie nr 104/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-27 11:15:38
ZARZĄDZENIE NR 103/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-10-27 11:12:24
ZARZĄDZENIE NR 102/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-27 11:07:24
Zarządzanie nr 101/11 Wójta Gminy Banie z dnia 05 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2012-07-25 14:10:40
Zarządzenie Nr 101/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2011-11-30 12:10:37
Zarządzenie Nr 100/11 Wójta Gminy Banie w sprawie powierzenia dodatkowych zadań związanych z zarządzaniem Międzynarodowym Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach. 2011-10-11 13:35:48
Zarządzenie Nr 99/2011 Wójta Gminy Banie w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży. 2011-10-27 11:13:38
Zarządzenie nr 98/2011 w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzanie 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej 2011-10-11 13:34:05
Zarządzenie nr 97/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-10-11 13:31:29
Zarządzenie nr 96/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-11 13:30:47
ZARZĄDZENIE NR 95/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-09-28 09:00:07
ZARZĄDZENIE NR 94/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2011 r. 2011-09-28 09:03:07
Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowychkomisji wyborczych. 2011-09-21 12:50:52
Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2011-09-16 08:44:33
Zarządzenie nr 91/11 Wójta Gminy Banie z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2012-07-25 14:08:29
ZARZĄDZENIE NR 90/2011 z dnia 12 września 2011 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 83/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-09-16 08:42:24
Zarządzenie Nr 89/ 2011 Wójta Gminy Banie z dnia 5.09.2011 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości i lokalu. 2011-09-16 08:40:23
Zarządzenie nr 88/2011 w sprawie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez samochód specjalny pożarniczy 2012-12-17 11:23:06
Zarządzenie nr 87/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-09-16 08:38:14
Zarządzenie nr 86/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-09-16 08:36:29
Zarządzenie nr 85/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-09-16 08:34:47
Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Banie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2011-09-02 12:03:17
Zarządzenie nr 83/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-08-30 12:17:30
Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-12 13:08:37
Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-12 13:05:41
Zarządzenie nr 80/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej 2011-08-30 12:16:38
Zarządzenie nr 79/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-08-30 12:15:14
Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2011-08-19 08:50:51
Zarządzenie nr 77/2011 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 2011-08-19 08:48:57
Zarządzenie nr 76/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 r. 2011-08-19 08:47:57
Zarządzenie nr 75/2011 w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 2011-08-19 08:46:52
Zarządzenie nr 74/2011 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2011 r. 2011-08-19 08:44:26
Zarządzenie nr 73/2011 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2011-09-02 14:17:05
Zarządzenie nr 72/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-08-19 08:42:08
Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-08-19 08:40:53
Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-19 08:39:49
Zarządzenie Nr 69/2011 zmieniające Zarządzenie w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Banie 2011-08-19 08:38:32
Zarządzenie nr 68/2011 o powołaniu zespołu powypadkowego 2011-08-18 09:20:24
Zarządzenie nr 67/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2011-08-18 09:18:17
Zarządzenie nr 66/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Banie 2012-04-05 10:45:41
Zarządzenie nr 65/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-08-18 09:17:17
Zarządzenie nr 64/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej 2011-09-02 14:13:00
Zarzadzenie nr 63/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej 2011-08-18 09:15:54
Zarządzenie nr 62/2011 w sprawie powołania redaktora naczelnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Banie 2011-08-30 12:13:44
Zarządzenie nr 61/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej 2011-07-25 09:10:38
Zarządzenie nr 60/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-07-25 09:04:29
Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2011-07-25 09:02:21
Zarządzenie nr 58/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-07-25 08:59:38
Zarządzenie Nr 57/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie. 2011-10-11 13:37:36
Zarządzenie nr 56/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-07-25 08:56:24
Zarządzenie nr 55/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-07-25 08:52:08
Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. ?Wyprawka szkolna?. 2011-07-25 08:50:42
ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 z dnia 22.06.2011r. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ 2011-06-22 08:31:25
Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2011-06-21 08:28:50
Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Baniach. 2011-06-21 08:26:17
Zarządzenie nr 50/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gminnego zasobu nieruchomości 2011-07-25 09:08:05
Zarządzenie nr 49/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-06-13 13:13:10
Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej. 2011-06-02 12:04:40
Zarządzenie nr 47/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-06-10 07:09:54
Zarządzenie nr 46/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2011-06-10 07:07:57
Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie 2011-07-25 08:48:40
Zarządzenie nr 44/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2011-05-31 10:38:30
Zarządzenie nr 43/11 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 2011-05-31 10:36:45
Zarządzenie nr 42/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2011-05-31 07:53:35
Zarządzenie nr 41/2011 w sprawie powołania koisji przetargowej 2011-05-06 08:24:39
Zarządzenie nr 40/2011 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach na 2011 r. 2011-05-09 08:46:17
Zarządzenie nr 39/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-05-06 08:20:34
Zarządzenie nr 38/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-05-06 08:19:06
Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 2011-11-07 10:34:50
Zarządzenie nr 36/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. 2011-04-19 11:27:00
Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Banie 2011-04-08 12:28:52
Zarządzenie nr 34/2011 w sprawie ustalenia cen lokali użytkowych 2011-04-06 08:49:29
Zarządzenie nr 33/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-04-06 08:47:04
Zarządzenie nr 32/2011 w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Baniach 2011-06-14 08:13:56
Zarządzenie nr 31/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-04-05 12:40:16
Zarządzenie nr 30/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-04-01 08:44:19
Zarządzenie nr 29/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej 2011-04-01 08:41:16
Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach. 2011-04-01 08:39:12
Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowymdla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 2011-04-01 08:36:11
Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji celem rozdysponowania zinwentaryzowanego mienia ruchomego. 2011-03-21 07:51:21
Zarządzenie nr 25/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 r. 2011-04-01 08:10:25
Zarządzenie nr 24/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2011-04-01 08:08:00
Zarządzenie nr 23/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2011-04-01 08:06:27
Zarządzenie nr 22/2011 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży 2011-04-01 08:05:04
Zarządzenie nr 21/2011 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu 2011-03-09 14:06:45
Zarządzenie nr 20/2011 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2011 r. 2011-03-09 10:59:48
ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2011 r. 2011-03-21 07:49:43
Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-03-09 10:58:13
Zarządzenie nr 17/2011 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez samochód specjalny pożarniczy Mercedes Atego 1329 2011-04-01 08:47:51
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości. 2011-02-25 13:04:24
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach oraz trybu pracy komisji konkursowej. 2011-02-25 09:36:23
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach. 2011-02-15 07:34:26
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. 2011-02-18 11:38:26
Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej 2011-02-07 14:18:11
Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2011 r. 2011-02-01 11:54:18
Zarzadzanie nr 10/11 Wójta Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2012-07-25 14:07:11
Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wskazania systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Banie oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. 2011-02-01 11:51:55
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie. 2011-01-25 12:52:43
ZARZĄDZENIE NR 7/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2011 r. 2011-01-21 13:25:24
Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawieogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2011 r. 2011-01-21 13:03:30
Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej. 2011-01-24 13:20:26
Zarządzenie Nr 4/11 Wójta Gminy Banie z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień 2011-01-21 12:55:47
Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok. 2011-01-21 12:51:03
Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. 2011-01-21 12:09:44
Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania Dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach. 2011-01-25 12:48:24