Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 545/10 Wójta Gminy Banie z dnia 29 pażdziernika 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 545/10
Wójta Gminy Banie
z dnia 29 pażdziernika 2010 roku
           
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
           
  Na   podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXIX/297/09 Rady Gminy Banie  
 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. zarządzam, co następuje:
           
§ 1.  Przenosi się planowane wydatki na kwotę29.256,80 zł
           
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 000,00 15 000,00
  75023   Urzędy gmin 15 000,00 15 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   15 000,00
    4260 Zakup energii 15 000,00  
754     BEZPIECZEŃSTO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 000,00 2 000,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 2 000,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   2 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00  
852     POMOC SPOLECZNA 7 456,80 7 456,80
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego             Zadania zlecone 3 090,00 3 090,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 368,40  
    3110 Świadczenia społeczne 2 561,60  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3 090,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 466,80 1 466,80
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   600,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   300,00
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   566,80
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 566,80  
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistycze usługi opiekuńcze                                                          Zadania własne 200,00 200,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy   100,00
    4410 Podróże służbowe krajowe   100,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistycze usługi opiekuńcze                 Zadania zlecone 2 700,00 2 700,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 700,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 700,00  
853     POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 900,00 900,00
  85395   Pozostala działalność 900,00 900,00
    4177 Wynagrodzenia bezosobowe   849,96
    4179 Wynagrodzenia bezosobowe   50,04
    4307 Zakup usług pozostałych  849,96  
    4309 Zakup usług pozostałych  50,04  
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 900,00 3 900,00
  90002   Gospodarka odpadami 3 900,00 3 900,00
    4210 Zakup materiałów i  wyposażenia    3 900,00  
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   3 900,00
                                                                  RAZEM 29 256,80 29 256,80
           
§ 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
           
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
           
 
                                                                                                 WÓJT GMINY  
                                                                                             Teresa Sadowska  
Załącznik do Zarządzenia Nr 545/10 
      Wójta Gminy Banie z dnia 29 października 2010 r.
Zmiany w planie wydatków Urzedu Gminy Banie
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 000,00 15 000,00
  75023   Urzędy gmin 15 000,00 15 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   15 000,00
    4260 Zakup energii 15 000,00  
754     BEZPIECZEŃSTO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 000,00 2 000,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 2 000,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   2 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00  
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 900,00 3 900,00
  90002   Gospodarka odpadami 3 900,00 3 900,00
    4210 Zakup materiałów i  wyposażenia    3 900,00  
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   3 900,00
                                                                  RAZEM 20 900,00 20 900,00
           
Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
852     POMOC SPOLECZNA 7 456,80 7 456,80
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  Zadania zlecone 3 090,00 3 090,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 368,40  
    3110 Świadczenia społeczne 2 561,60  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3 090,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 466,80 1 466,80
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   600,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   300,00
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   566,80
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 566,80  
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistycze usługi opiekuńcze                                                          Zadania własne 200,00 200,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy   100,00
    4410 Podróże służbowe krajowe   100,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistycze usługi opiekuńcze                 Zadania zlecone 2 700,00 2 700,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 700,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 700,00  
853     POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 900,00 900,00
  85395   Pozostala działalność 900,00 900,00
    4177 Wynagrodzenia bezosobowe   849,96
    4178 Wynagrodzenia bezosobowe   50,04
    4307 Zakup usług pozostałych  849,96  
    4309 Zakup usług pozostałych  50,04  
                                                                  RAZEM 8 356,80 8 356,80

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-11-2010 13:08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-11-2010 13:08:32