Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 556/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ryczałtu pieniężnego za zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych 2015-06-29 08:36:29
Zarządzenie Nr 17 /10 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępowania w tych sprawach oraz przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2012-03-12 09:12:59
Zarządzenie Nr 16 /10 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w tych sprawach oraz przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2012-03-12 09:12:00
Zarządzenie Nr 15/10 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia spraw dotyczących świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 2012-03-12 09:10:49
Zarządzenie Nr 14 /10 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach oraz przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2012-03-12 09:09:47
Zarządzenie Nr 13/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych 2011-01-21 11:36:50
Zarządzenie Nr 12/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla Urzędu Gminy Banie. 2011-06-10 07:04:31
ZARZĄDZENIE NR 11/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2011-01-17 12:42:15
ZARZĄDZENIE NR 10/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2011-01-04 08:25:45
ZARZĄDZENIE NR 9/10 Wójta Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2010 roku 2011-01-04 08:23:26
ZARZĄDZENIE NR 8/10 Wójta Gminy Banie z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-12-29 08:46:37
Zarządzenie Nr 7/10 Wójta Gminy Banie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2010-12-22 11:16:30
ZARZĄDZENIE NR 6/10 Wójta Gminy Banie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-12-22 11:15:15
ZARZĄDZENIE NR 5/10 Wójta Gminy Banie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-12-16 09:33:39
ZARZĄDZENIE NR 4/10 Wójta Gminy Banie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-12-14 10:42:58
ZARZĄDZENIE NR 3/10 Wójta Gminy Banie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-12-14 09:13:02
Zarządzenie Nr 2/10 Wójta Gminy Banie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2010-12-10 11:31:19
Zarządzenie Nr 1/10 Wójta Gminy Banie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2010-12-10 11:29:44
ZARZĄDZENIE NR 555/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-12-09 09:40:48
ZARZĄDZENIE NR 554/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-12-09 09:37:37
Zarządzenie Nr 553/10 Wójta Gminy Banie z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2010-11-30 13:26:02
ZARZĄDZENIE NR 552/10 Wójta Gminy Banie z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-11-30 13:23:30
Zarządzenie Nr 551/10 Wójta Gminy Banie z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości. 2010-11-30 13:19:31
ZARZĄDZENIE NR 550/10 Wójta Gminy Banie z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-11-30 13:17:50
ZARZĄDZENIE NR 549/10 Wójta Gminy Banie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2010 r. 2010-11-30 13:15:42
ZARZĄDZENIE NR 548/10 Wójta Gminy Banie z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2010 r. 2010-11-30 13:14:00
Zarządzenie Nr 547/10 Wójta Gminy Banie z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. 2010-11-30 13:11:39
ZARZĄDZENIE NR 546/10 Wójta Gminy Banie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-11-30 13:10:32
ZARZĄDZENIE NR 545/10 Wójta Gminy Banie z dnia 29 pażdziernika 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-11-30 13:08:32
Zarządzenie nr 544/10 Wójta Gminy Banie w sprawie powołania komisji przetargowej 2010-10-29 12:24:01
Zarządzenie nr 543/10 Wójta Gminy Banie w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzanie 1m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej 2010-10-29 12:22:38
Zarządzenie nr 542/10 Wójta Gminy Banie w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzanie 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej 2010-10-18 08:38:16
Zarządzenie nr 541/10 Wójta Gminy Banie z dnia 11 października 2010 r. 2010-10-19 12:25:58
Zarządzenie nr 540/10 Wójta Gminy Banie w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do rad gmin,rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-10-19 12:21:46
ZARZĄDZENIE NR 539/10 Wójta Gminy Banie z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-10-18 08:25:36
Zarządzenie Nr 538/10 Wójta Gminy Banie z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji. 2010-10-07 13:07:08
Zarządzenie Nr 537/10 Wójta Gminy Banie z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2010-10-18 08:22:13
Zarządzenie nr 536/10 Wójta Gminy Banie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-10-18 08:20:56
Zarządzenie Nr 535/10 Wójta Gminy Banie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2010-09-28 09:25:22
Zarządzenie nr 534/10 Wójta Gminy Banie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-09-28 09:24:03
ZARZĄDZENIE Nr 533/10 Wójta Gminy Banie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości. 2010-09-29 10:29:47
Zarządzenie 532/10 Wójta Gminy Banie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-09-20 09:57:16
Zarządzenie Nr 531/10 Wójta Gminy Banie z dnia 08 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. ?Wyprawka szkolna?. 2010-09-20 09:55:43
Zarządzenie nr 530/10 Wójta Gminy Banie w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2010 r. 2010-09-20 09:53:31
zarządzenie nr 529/10 Wójta Gminy Banie w sprawie powołania komisji przetargowej 2010-09-08 09:31:06
Zarządzenie nr 528/10 Wójta Gminy Banie w sprawie powołania komisji przetargowej 2010-09-08 09:29:30
Zarządzenie nr 527/10 Wójta Gminy Banie w sprawie powołania komisji przetargowej 2010-09-03 09:22:38
Zarządzenie nr 526/10 Wójta Gminy Banie w sprawie powołania komisji przetargowej 2010-09-03 09:20:57
Zarządzenie nr 525/10 Wójta Gminy Banie w sprawie powołania komisji przetargowej 2010-09-03 09:19:32
Zarządzenie nr 524/10 Wójta Gminy Banie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-08-23 12:37:55
Zarządzenie 523/10 Wójta Gminy Banie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2010-08-20 09:31:11
Zarządzenie nr 522/10 Wójta Gminy Banie w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2010 r. 2010-08-20 08:54:14
Zarządzenie Nr 521/10 Wójta Gminy Banie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości. 2010-08-23 08:59:03
Zarządzenie Nr 520/10 Wójta Gminy Banie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży 2010-08-13 08:48:35
ZARZĄDZENIE NR 519/10 Wójta Gminy Banie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-08-13 08:47:19
ZARZĄDZENIE NR 518/10 Wójta Gminy Banie z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-08-13 08:44:45
Zarządzenie nr 517/10 Wójta Gminy banie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2010-08-11 13:08:20
ZARZĄDZENIE NR 516/10 Wójta Gminy Banie z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2010 r. 2010-08-04 11:54:23
Zarządzenie nr 515/10 Wójta Gminy Banie 2010-08-04 11:50:19
ZARZĄDZENIE NR 514/10 Wójta Gminy Banie z dnia 2 sierpnia 2010 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-08-04 11:48:43
Zarządzenie nr 513/10 Wójta Gminy Banie w sprawie powołania rzeczoznawców 2010-08-24 14:21:38
Zarządzenie nr 512/10 Wójta Gminy Banie z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2010-08-11 13:06:15
Zarządzenie nr 511/10 Wójta Gminy Banie z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-08-02 08:59:36
Zarządzenie nr 510/10 Wójta Gminy Banie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2010-08-11 13:03:23
Zarządzenie Nr 509/10 Wójta Gminy Banie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości. 2010-07-13 09:20:26
Zarządzenie Nr 508/10 Wójta Gminy Banie z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości. 2010-07-09 11:36:17
Zarządzenie Nr 507/10 Wójta Gminy Banie z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 r. 2010-07-09 11:34:55
Zarządzenie Nr 506/10 Wójta Gminy Banie z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2010-07-08 09:49:00
Zarządzenie Nr 505/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2010-07-08 09:49:59
ZARZĄDZENIE NR 504/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-07-09 12:40:59
ZARZĄDZENIE NR 503/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-07-08 09:56:13
Zarządzenie nr 502/2010 Wójta Gminy Banie 2010-06-30 10:47:46
ZARZĄDZENIE NR 501/10 Wójta Gminy Banie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-07-09 12:36:54
ZARZĄDZENIE NR 500/10 Wójta Gminy Banie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-07-09 12:30:54
Zarządzenie Nr 499/10 Wójta Gminy Banie z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. ?Wyprawka szkolna?. 2010-06-24 13:46:31
Zarządzenie 498/2010 Wójta Gminy Banie 2010-06-30 10:48:58
ZARZĄDZENIE NR 497/10 Wójta Gminy Banie z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-07-09 12:26:45
Zarządzenie Nr 496/10 Wójta Gminy Banie 2010-07-08 11:06:21
Zarządzenie Nr 495/10 Wójta Gminy Banie z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2010-06-14 09:17:24
Zarządzenie Nr 494/10 Wójta Gminy Banie z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2010-06-24 13:44:56
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BANIE Nr 493/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 2010-06-15 09:12:52
ZARZĄDZENIE NR 492/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010 r. 2010-07-09 12:20:54
Zarządzenie Nr 491/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2010-06-07 11:36:32
Zarządzenie Nr 490/10 Wójta Gminy Banie z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2010-05-31 11:48:01
ZARZĄDZENIE NR489/10 Wójta Gminy Banie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-05-31 11:46:46
ZARZĄDZENIE NR 488/10 Wójta Gminy Banie z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-05-31 11:27:23
ZARZĄDZENIE NR 487/10 Wójta Gminy Banie z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2010 r. 2010-05-31 11:21:00
Zarządzenie Nr 486/10 Wójta Gminy Banie 2010-06-09 08:57:39
Zarządzenie Nr 485/10 Wójta Gminy Banie z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. 2010-05-31 11:17:20
ZARZĄDZENIE NR 484/10 Wójta Gminy Banie z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-05-21 12:50:29
Zarządzenie Nr 483/10 Wójta Gminy Banie z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-06-07 11:13:06
Zarządzenie Nr 482/10 Wójta Gminy Banie z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-06-07 11:11:18
ZARZĄDZENIE NR 481 /10 WÓJTA GMINY BANIE Z DNIA 30 kwietnia 2010 w sprawie organizacji zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Banie 2010-06-14 09:40:43
Zarządzenie Nr 480/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2010-05-11 12:03:26
ZARZĄDZENIE NR 479/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010 r. 2010-05-06 14:30:04
ZARZĄDZENIE NR 478/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-05-06 14:24:27
Zarządzenie nr 477/10 Wójta Gminy Banie 2010-05-06 14:22:26
ZARZĄDZENIE NR 476/10 Wójta Gminy Banie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-05-04 10:38:43
Zarządzenie Nr 475/10 Wójta Gminy Banie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Urzędu Gminy Banie. 2010-05-04 14:08:34
Zarządzenie Nr 474/10 Wójta Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego położonego w Baniach przy ul. Grunwaldzkiej 14/6 należącego do gminnego zasobu mieszkaniowego. 2010-04-23 09:14:02
Zarządzenie Nr 473/2010 Wójta Gminy Banie z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2010-04-23 09:11:59
ZARZĄDZENIE NR 472/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-04-23 09:10:56
ZARZĄDZENIE NR 471/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2010 r. 2010-04-23 09:08:20
Zarządzenie nr 470/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 marca 2010 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 2010-08-02 08:56:47
Zarządzenie Nr 469/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia. 2010-07-09 12:19:23
Zarządzenie Nr 468/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 2010-06-14 09:38:49
Zarządzenie Nr 467/2010 Wójta Gminy Banie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2010-04-23 08:50:59
ZARZĄDZENIE NR 466/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-04-23 08:49:55
ZARZĄDZENIE NR 465/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-04-23 08:47:29
Zarządzenie Nr 464/10 Wójta Gminy Banie 2010-04-23 08:44:16
Zarządzenie Nr 463/10 Wójta Gminy Banie 2010-04-23 08:43:34
ZARZĄDZENIE NR 462/10 Wójta Gminy Banie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Babinku, wynajem sali wiejskiej w Piasecznie oraz pomieszczeń remizy OSP w Baniach. 2010-04-23 08:42:18
Zarządzenie Nr 461/10 Wójta Gminy Banie z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2010-04-23 08:41:09
ZARZĄDZENIE NR 460/10 Wójta Gminy Banie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-04-23 08:40:08
Zarządzenie Nr 459/2010 Wójta Gminy Banie z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2010-04-23 08:37:55
ZARZĄDZENIE NR 458/10 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2010 r. 2010-04-23 08:36:58
ZARZĄDZENIE Nr 457/10 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Gminy Banie w 2010 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2010-04-23 08:34:16
ZARZĄDZENIE NR 456/10 Wójta Gminy Banie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2010 r. 2010-04-23 08:33:07
ZARZĄDZENIE NR 455/10 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-04-23 08:30:38
Zarządzenie Nr 454/10 Wójta Gminy Banie z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2010-04-23 08:28:53
Zarządzenie Nr 453/10 Wójta Gminy Banie w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości. 2010-04-23 08:27:59
Zarządzenie Nr 452/10 Wójta Gminy Banie z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji, celem dokonania brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji niearchiwalnej. 2010-06-30 10:44:57
Zarządzenie Nr 451/10 Wójta Gminy Banie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2010 r. 2010-04-23 08:27:09
ZARZĄDZENIE NR 450/10 Wójta Gminy Banie z dnia 21.01.2010 r. w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Banie 2010-04-23 08:25:51
ZARZĄDZENIE Nr 449/10 Wójta Gminy Banie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 2010-04-23 08:24:25
ZARZĄDZENIE Nr 448 /2010 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ z dnia 19.01.2010 r. 2010-04-23 08:23:33
ZARZĄDZENIE NR 447/10 Wójta Gminy Banie z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-04-23 08:22:36
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 446/10 Wójta Gminy Banie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo 2010-04-23 08:20:48
ZARZĄDZENIE NR 445/10 Wójta Gminy Banie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-01-19 08:42:10
Zarządzenie Nr 444/10 Wójta Gminy Banie z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2010 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2010-01-19 08:40:16
Zarządzenie Nr 443/10 Wójta Gminy Banie z dnia 06 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Banie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2010-06-14 09:16:05
Zarządzenie Nr 442/10 Wójta Gminy Banie z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania uprawnień 2010-01-19 08:38:54
Zarządzenie Nr 441/10 Wójta Gminy Banie z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok. 2010-01-19 08:38:04