Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 538/10 Wójta Gminy Banie z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Zarządzenie Nr 538/10

Wójta Gminy Banie

z dnia 6 października 2010 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późń. zm.) oraz § 6 ust. 1 uchwały
Nr XXXIV/344/10 Rady Gminy Banie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

 

 § 1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późń. zm.) konsultacje w celu poznania ich opinii w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, zwany dalej „Programem”.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

  1. zorganizowania otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
  2. zamieszczenia konsultowanego projektu Programu na stronie internetowej Gminy Banie (www.banie.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie (www.bip.banie.pl– organizacje pozarządowe - program współpracy).

2. Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu Programu mogą być zgłoszone na adres Urzędu Gminy Banie, ul. Skośna 6 lub drogą elektroniczną na adres biurorady@banie.pl  do dnia 20 października 2010 r. Wzór formularza zgłaszania uwag i propozycji zmian określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Konsultacje odbędą się  w dniach od 7 do 25 października 2010 r.

§ 4. Osobą odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest inspektor Anna Myszka.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT  GMINY

Teresa Sadowska

Załącznik do zarządzenia Nr 538/10

Wójta Gminy Banie

z dnia 6 października 2010 r.

WZÓR

 

 

Formularz uwag i propozycji zmian do projektu „Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

 

Dane podmiotu zgłaszającego uwagi i propozycje zmian

Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, z późń. zm.)

 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej/ status zgłaszającego w organizacji

 

 

Dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail)

 

 

Uwagi i propozycje zmian do projektu „Programu współpracy Gminy Banie
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na rok 2011”

Paragraf Programu

(proszę szczegółowo wskazać

ustęp i punkt)

Uzasadnienie

Cele

 

 

 

 

Zasady współpracy, zakres przedmiotowy

 

 

 

 

Formy współpracy

 

 

 

 

Priorytetowe zadania publiczne

 

 

 

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

 

 

 

Inne propozycje

 

 

 

 

Data i podpis osoby zgłaszającej uwagi i propozycje zmian

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-10-2010 13:07:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 22-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-10-2010 13:07:08