Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 458/10 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 458/10
Wójta Gminy Banie
z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2010 r.
            Na podstawie art.249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                           (Dz.U. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: 
§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwał Nr XXX/315/10 i XXX/316/10 wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  WÓJT GMINY
Teresa Sadowska

Załącznik  do Zarządzenia Nr 458/10 

Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2010 r.
Zwiększa  się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 23.350 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 23 350,00
  90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 23 350,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów    (środki ze zlikwidowanego GFOŚ i GW) 23 350,00
Zmniejsza się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 200.000 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200 000,00
  60016   Drogi publiczne gminne 200 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga Kunowo-Czarnówko, Parnica-Czarnówko 40.000 zł, Przebudowa nawierzchni dróg gm. w ciągu ulic we wsi Banie 160.000 zl )                    200 000,00
Zwiększa się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 413.350 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w 
010     ROLNICTWO IŁOWIECTWO 58 000,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 58 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  (dodatkowe środki na dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji sanitarnej w Gminie Banie) 58 000,00
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 000,00
  60016   Drogi publiczne gminne 100 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (nakładka asfaltowa w Babinku)                    100 000,00
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 500,00
  70095   Pozostała działalność 8 500,00
    4270 Zakup usług remontowych (środki na remonty budynków komunalnych) 8 500,00
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 23 500,00
  75405   Komendy powiatowe policji 1 500,00
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa dla Powiatu Gryfińskiego  na zakup sztandaru i dodatków dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie) 1 500,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 22 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja projektowo- kosztorysowa remontu budynku remizy strażackiej w Baniach, przygotowanie wniosku i studium wykonalności)                    22 000,00
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 23 350,00
  90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 23 350,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  5 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 18 350,00
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 200 000,00
  92601   Obiekty sportowe 200 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( boiska sportowe w Piasecznie i Dłusku Gryfińskim) 200 000,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 23-04-2010 08:36:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-04-2010 08:36:58