Zarządzenie Nr 278/05 Wójta Gminy Banie z dnias 08.07.2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia


Zarządzenie Nr 278/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 8 lipca 2005 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do wydzierżawienia część nieruchomości o powierzchni 0,7299 ha, zabudowanej budynkiem szkolnym, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 101/1 obręb Babinek.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nr 8/05 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Załączniki do pobrania

1 Za__cznik_do_zarz_dzenia_Nr_278-05.doc (DOC, 31KB) 2005-07-18 14:55:42 290 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-07-2005 14:55:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-07-2005 14:55:42