Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 320/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.12.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok 2006-02-07 09:19:00
Zarządzenie Nr 319/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.12.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok 2006-02-07 09:18:07
Zarządzenie Nr 322/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.12.2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXII/271/05 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gm 2006-01-03 15:32:55
Zarządzenie Nr 321/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.12.2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXII/270/05 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gmin 2006-01-03 15:31:46
Zarządzenie Nr 318/05 Wójta Gminy Banie z dnia 27.12.2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2006-01-02 11:06:01
Zarządzenie Nr 317/05 Wójta Gminy Banie z dnia 27.12.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2006-01-02 11:05:43
Zarządzenie Nr 316/05 Wojta Gminy Banie z dnia 19.12.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok 2005-12-30 09:30:55
Zarządzenie Nr 314/05 Wojta Gminy Banie z dnia 16.12.2005 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Banie 2005-12-30 09:30:37
Zarządzenie Nr 313/05 Wojta Gminy Banie z dnia 05.12.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok 2005-12-30 09:26:57
Zarządzenie Nr 315/05 Zastępcy Wójta Gminy Banie z dnia 19.12.2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury przygotowania i rozpropagowania książeczki – informatora budżetowego dla mieszkańców pt.: & 2005-12-19 09:37:10
Zarządzenie Nr 310b/05 Zastępcy Wójta Gminy Banie z dnia 23.11.2005 r. w sprawie utworzenia Gminnego Katalogu Firm oraz sposobu dokonywania aktualizacji bazy danych w nim zawartych oraz obowiązku pos 2005-12-19 09:35:30
Zarządzenie Nr 310a/05 Zastępcy Wójta Gminy Banie z dnia 23.11.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Katalogu usług Urzędu Gminy Banie 2005-12-19 09:33:39
Zarządzenie Nr 312/05 Wójta Gminy Banie z dnia 01.12.2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2005-12-13 10:58:45
Zarządzenie Nr 311/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.11.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Banie 2005-12-01 13:39:59
Zarządzenie Nr 310/05 Zastępcy Wójta Gminy Banie z dnia 22.11.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-11-24 08:42:40
Zarządzenie Nr 309/05 Zastepcy Wójta Gminy Banie z dnia 15.11.2005 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2005-11-17 09:41:24
Zarządzenie Nr 308/05 Wójta Gminy Banie z dnia 31.10.2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXIX/249/05 Rady Gminy Banie z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu 2005-10-31 15:15:42
Zarządzenie Nr 307/05 Wójta Gminy Banie z dnia 31.10.2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXIX/248/05 Rady Gminy Banie z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu 2005-10-31 15:14:31
Zarządzenie Nr 306/05 Wójta Gminy Banie z dnia 21.10.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok 2005-10-31 15:01:56
Zarządzenie Nr 299/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. 2005-10-20 15:25:03
Zarządzenie Nr 298/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.09.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. 2005-10-20 15:23:39
Zarządzenie Nr 305/05 Wójta Gminy Banie z dnia 14.10.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2005-10-17 11:20:44
Zarządzenie Nr 304/05 Wójta Gminy Banie z dnia 14.10.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2005-10-17 10:51:41
Zarządzenie Nr 303/05 Wójta Gminy Bania z dnia 07.10.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2005-10-17 09:46:37
Zarządzenie Nr 302/05 Wójta Gminy Bania z dnia 06.10.2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2005-10-17 09:44:27
Zarządzenie Nr 301/05 Wójta Gminy Bania z dnia 06.10.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-10-17 09:41:11
Zarządzenie Nr 300/05 Wójta Gminy Bania z dnia 04.10.2005 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy 2005-10-17 09:40:46
Zarządzenie Nr 297/05 Wójta Gminy Banie z dnia 22.09. 2005 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia ok 2005-10-12 13:32:07
Zarządzenie Nr 296/05 Wójta Gminy Banie z dnia 16.09.2005 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na d 2005-09-19 11:33:37
Zarządzenie Nr 295/05 Wójta Gminy Banie z dnia 16.09.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2005-09-19 11:32:50
Zarządzenie Nr 294/05 Wójta Gminy Banie z dnia 07.09.2005 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 2005-09-07 14:16:34
Zarządzenie Nr 293/05 Wójta Gminy Banie z dnia 02.09.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok 2005-09-07 11:45:08
Zarządzenie Nr 292/05 Wójta Gminy Banie z dnia 31.08.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2005-09-07 11:37:15
Zarządzenie Nr 291/05 Wójta Gminy Banie z dnia 31.08.2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2005-09-07 11:36:40
Zarządzenie Nr 290/05 Wójta Gminy Banie z dnia 31.08.2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2005-09-07 11:36:06
Zarządzenie Nr 289/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.08.2005 r. w sprawie okreslenia wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2005-09-07 11:22:10
Zarządzenie Nr 288/05 Wojta Gminy Banie z dnia 23.08.2005 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego 2005-08-31 09:43:56
Zarządzenie Nr 287/05 Wojta Gminy Banie z dnia 18.08.2005 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego 2005-08-31 09:43:39
Zarządzenie Nr 283/05 Wójta Gminy Banie z dnia 10.08.2005 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2005-08-12 10:18:35
Zarządzenie Nr 286/05 Wójta Gminy Banie z dnia 11.08.2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 2005-08-12 09:27:58
Zarządzenie Nr 285/05 Wójta Gminy Banie z dnia 11.08.2005 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo 2005-08-11 13:39:55
Zarządzenie Nr 284/05 Wójta Gminy Banie z dnia 11.08.2005 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 2005-08-11 13:39:12
Zarządzenie Nr 282/05 Wójta Gminy Banie z dnia 08.08.2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych i powołania komisji inwentaryzacyjnej 2005-08-08 13:32:28
Zarządzenie Nr 281/05 Wójta Gminy Banie z dnia 04.08.2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 2005-08-05 11:24:13
Zarządzenie Nr 280/05 Wójta Gminy Banie z dnia 04.08.2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2005-08-05 10:51:57
Zarządzenie Nr 279/05 Wójta Gminy Banie z dnia 04.08.2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2005-08-05 10:51:33
Zarządzenie Nr 278/05 Wójta Gminy Banie z dnias 08.07.2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2005-07-18 14:55:42
Zarządzenie Nr 277/05 Wójta Gminy Banie z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-07-13 10:01:30
Zarządzenie Nr 276/05 Wójta Gminy Banie z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-07-13 10:00:25
Zarządzenie Nr 275/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. 2005-07-13 09:59:44
Zarządzenie Nr 274/05 Wójta Gminy Banie z dnia 29.06.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. 2005-07-13 09:59:11
Zarządzenie Nr 273/05 Wójta Gminy Banie z dnia 29.06.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. 2005-07-13 09:58:37
Zarządzenie Nr 272/05 Wójta Gminy Banie z dnia 29.06.2005 r. w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. 2005-07-13 09:58:14
zarządzenie Nr 271/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2005 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Banie 2005-07-04 15:51:03
zarządzenie Nr 270/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2005-07-04 15:45:13
zarządzenie Nr 269/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2005-07-04 15:44:46
zarządzenie Nr 268/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowa 2005-07-04 15:44:17
Zarządzenie Nr 267/05 Wójta Gminy Banie z dnia 16.06.2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2005-06-21 08:40:02
Zarządzenie Nr 266/05 Wójta Gminy Banie z dnia 16.06.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2005-06-20 09:27:38
Zarządzenie Nr 265/05 Wójta Gminy Banie z dnia 01.06.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-06-20 09:27:19
Zarządzenie Nr 264/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. 2005-06-20 09:26:54
Zarządzenie Nr 263/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok 2005-06-20 09:26:31
Zarządzenie Nr 262/05 Wójta Gminy Banie z dnia 25.05.2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Banie 2005-06-01 10:55:39
Zarządzenie Nr 261/05 Wójta Gminy Banie z dnia 25.05.2005 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Babinku 2005-06-01 10:55:02
Zarządzenie Nr 260/05 Wójta Gminy Banie z dnia 25.05.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2005-06-01 10:54:35
Zarządzenie Nr 259/05 Wójta Gminy Banie z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2005-05-20 14:44:33
Zarządzenie Nr 258/05 Wójta Gminy Banie z dnia 12.05.2005 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Gminy Banie wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne 2005-05-13 15:34:22
Zarządzenie Nr 257/05 Wójta Gminy Banie z dnia 12.05.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-05-13 15:33:16
Zarządzenie Nr 256/05 Wójta Gminy Banie z dnia 12.05.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-05-13 15:30:40
Zarządzenie Nr 255/05 Wójta Gminy Banie z dnia 28.04.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok 2005-05-04 12:51:18
Zarządzenie Nr 254/05 Wójta Gminy Banie z dnia 22.04.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-05-04 12:51:01
Zarządzenie Nr 253/05 Wójta Gminy Banie z dnia 21.04.2005 r. w sprawie wykazu zadan przyjętych do realizacji w 2005 roku 2005-04-26 09:45:25
Zarządzenie Nr 246a/05 Wójta Gminy Banie z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. 2005-04-25 10:16:53
Zarządzenie Nr 252/05 Wójta Gminy Banie z dnia 14.04.2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2005-04-19 11:50:40
Zarządzenie Nr 251/05 Wójta Gminy Banie z dnia 11.04.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży 2005-04-19 11:36:47
Zarządzenie Nr 250/05 Wójta Gminy Banie z dnia 07.04.2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2005-04-19 11:36:21
Zarządzenie Nr 249/05 Wójta Gminy Banie z dnia 07.04.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2005-04-19 11:35:55
Zarządzenie Nr 248/05 Wójta Gminy Banie z dnia 07.04.2005 r. w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży 2005-04-19 11:35:10
Zarządzenie Nr 247/05 Wójta Gminy Banie z dnia 07.04.2005 r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy 2005-04-19 11:34:11
Zarządzenie Nr 246/05 Wójta Gminy Banie z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. 2005-04-19 11:33:44
Zarządzenie Nr 245/05 Wójta Gminy Banie z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. 2005-04-19 11:33:11
Zarządzenie Nr 244/05 Wójta Gminy Banie z dnia 25.03.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. 2005-04-05 12:29:26
Zarządzenie Nr 243/05 Wójta Gminy Banie z dnia 17.03.2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2005-03-22 10:31:19
Zarządzenie Nr 242/05 Wójta Gminy Banie z dnia 17.03.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2005-03-18 15:55:40
Zarządzenie Nr 241/05 Wójta Gminy Banie z dnia 10.03.2005 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń remizy OSP w Baniach oraz za wypożyczenie sprzętu 2005-03-15 14:36:26
Zarządzenie Nr 240/05 Wójta Gminy Banie z dnia 10.03.2005 r. w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży 2005-03-15 14:36:05
Zarządzenie Nr 239/05 Wójta Gminy Banie z dnia 10.03.2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2005-03-15 14:34:59
Zarządzenie Nr 238/05 Wójta Gminy Banie z dnia 03.03.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansoweg 2005-03-04 10:44:33
Zarządzenie Nr 237/05 Wójta Gminy Banie z dnia 24.02.2005 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego 2005-02-28 09:42:57
Zarządzenie Nr 234/05 Wójta Gminy Banie z dnia 21.02.2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Babinku 2005-02-23 10:19:26
Zarządzenie Nr 235/05 Wójta Gminy Banie z dnia 21.02.2005 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego 2005-02-23 10:19:08
Zarządzenie Nr 236/05 Wójta Gminy Banie z dnia 22.02.2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2005-02-23 10:18:50
Zarządzenie Nr 233/05 Wójta Gminy Banie z dnia 17.02.2005 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego 2005-02-21 13:15:30
Zarządzenie Nr 232/05 Wójta Gminy Banie z dnia 17.02.2005 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego 2005-02-21 13:15:14
Zarządzenie Nr 231/05 Wójta Gminy Banie z dnia 17.02.2005 r. w sprawie wpisania Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach do rejestru instytucji kultury 2005-02-21 13:14:49
Zarządzenie Nr 230/05 Wójta Gminy Banie z dnia 07.02.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2005-02-11 12:05:32
Zarządzenie Nr 228/05 Wójta Gminy Banie z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 2005-02-09 10:40:27
Zarządzenie Nr 229/05 Wójta Gminy Banie z dnia 07.02.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie oraz jednostkach organizacyjnych 2005-02-09 10:39:52
Zarządzenie Nr 227/04 Wójta Gminy Banie z dnia 20.01.2005 r. w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży 2005-01-24 16:09:28
Zarządzenie Nr 226/04 Wójta Gminy Banie z dnia 20.01.2005 r. w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży 2005-01-24 16:09:03
Zarządzenie Nr 225/04 Wójta Gminy Banie z dnia 20.01.2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2005-01-24 16:08:29
Zarządzenie Nr 221/05 Wójta Gminy Banie z dnia 6 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2005-01-14 12:57:14
Zarządzenie Nr 222/05 Wójta Gminy Baniez dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w klasach drugiego, trzeciego i czwartego rzędu w Jednolitym rzeczowym w 2005-01-14 12:56:56
Zarządzenie Nr 223/05 Wójta Gminy Banie z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2005-01-14 12:56:25
Zarządzenie Nr 224/05 Wójta Gminy Baniez dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Banie 2005-01-14 12:55:11