zarządzenie Nr 270/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 270/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną dla pana Piotra Kejsa - nauczyciela wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Baniach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

1) Katarzyna Pulwer - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący

komisji,

2) Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) Jadwiga Fragstein-Niemsdorff - ekspert,

4) Jan Karpowicz - ekspert,

5) Teresa Wołoszyn - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Baniach,

6) Elżbieta Sztangierska - przedstawiciel ZNP.

§ 2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi postępowanie egzaminacyjne w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-07-2005 15:45:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-07-2005 15:45:13