zarządzenie Nr 268/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowa


Zarządzenie Nr 268/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 70 złotych za jedno posiedzenie.

§ 2. Wynagrodzenie wypłacane jest po zakończeniu posiedzenia komisji egzaminacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-07-2005 15:44:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-07-2005 15:44:17