Zarządzenie Nr 247/05 Wójta Gminy Banie z dnia 07.04.2005 r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy


Zarządzenie Nr 247/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 7 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy.

Na podstawie § 12 pkt 1 i 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 72/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam dzień 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy pracownikom Urzędu Gminy Banie oraz kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych, w celu umożliwienia godnego uczczenia pamięci Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II.

§ 2. Upoważniam kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do podjęcia podobnych działań w kierowanych przez nich jednostkach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-04-2005 11:34:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-04-2005 11:34:11