Zarządzenie Nr 234/05 Wójta Gminy Banie z dnia 21.02.2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Babinku


Zarządzenie Nr 234/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 21 lutego 2005 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora

Szkoły Podstawowej w Babinku

Na podstawie art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 28, poz. 2781) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 marca 2005 r. powierzam Panu Michałowi Kępie stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Babinku do dnia 31 sierpnia 2006 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 23-02-2005 10:19:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 23-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-02-2005 10:19:26