Zarządzenie Nr 86/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13.10.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością pracodawcy


Zarządzenie Nr 86/03

Wójta Gminy Banie

z dnia 13 października 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością pracodawcy.

Na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość stawki za jeden kilometr przebiegu, będącej podstawą zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, pojazdem niebędącym własnością pracodawcy w wysokości:

  1. 0,4798 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;

  2. 0,7692 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3;

  3. 0,2119 zł - dla motocykla;

  4. 0,1272 zł - dla motoroweru.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

W Ó J T

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:45:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:45:57