Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 108/03 Wójta Gminy Banie z dnia 31.12.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok 2004-02-02 15:43:18
Zarządzenie Nr 107/03 Wójta Gminy Banie z dnia 18.12.2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2004-01-07 09:46:33
Zarządzenie Nr 106/03 Wójta Gminy Banie z dnia 18.12.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-01-07 09:46:00
Zarządzenie Nr 105/03 Wójta Gminy Banie z dnia 18.12.2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok 2003-12-22 10:46:00
Zarządzenie Nr 104/03 Wójta Gminy Banie z dnia 11.12.2003 r. zmienające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej 2003-12-22 10:29:22
Zarządzenie Nr 103/03 Wójta Gminy Banie z dnia 9.12.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych 2003-12-22 09:55:41
Zarządzenie Nr 102/03 Wójta Gminy Banie z dnia 9.12.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszów za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych nierolniczo 2003-12-18 12:55:04
Zarządzenie Nr 101/03 Wójta Gminy Banie z dnia 9.12.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszów za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo 2003-12-18 12:54:42
Zarządzenie Nr 100/03 Wójta Gminy Banie z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok 2003-12-08 11:24:33
Zarządzenie Nr 99/03 Wójta Gminy Banie z dnia 27.11.2003 r. w sprawie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych 2003-12-08 11:23:57
Zarządzenie Nr 98/03 Wójta Gminy Banie z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok 2003-12-04 11:32:33
Zarządzenie Nr 97/03 Wójta Gminy Banie z dnia 20.11.2003 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnego wysypiska śmieci w Kunowie 2003-12-03 11:49:57
Zarządzenie Nr 96/03 Wójta Gminy Banie z dnia 20.11.2003 r. w sprawie ustalenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych stałych z nieruchomości administrowanych przez Urzędu Gminy w Banich 2003-12-03 11:49:36
Zarządzenie Nr 95/03 Wójta Gminy Banie z dnia 14.11.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2003-12-03 11:49:15
Zarządzenie Nr 94/03 Wójta Gminy Banie z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok 2003-12-03 11:48:54
Zarządzenie Nr 93/03 Wójta Gminy Banie z dnia 7.11.2003 r. w sprawie powołania komisji do wyceny i aktualizacji wartości ewidencyjnej gruntów 2003-12-03 11:48:35
Zarządzenie Nr 92/03 Wójta Gminy Banie z dnia 7.11.2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok 2003-12-03 11:48:12
Zarządzenie Nr 91/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5.11.2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy 2003-12-03 11:47:47
Zarządzenie Nr 90/03 Wójta Gminy Banie z dnia 31.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2003-12-03 11:47:27
Zarządzenie Nr 89/03 Wójta Gminy Banie z dnia 31.10.2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m 2 powierzchni użytkowej w mieszkaniowym zasobie gminy 2003-12-03 11:46:59
Zarządzenie Nr 88/03 Wójta Gminy Banie z dnia 31.10.2003 r. w sprawie powołania zespołu koordynacyjnego 2003-12-03 11:46:37
Zarządzenie Nr 87/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży 2003-12-03 11:46:17
Zarządzenie Nr 86/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13.10.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością pracodawcy 2003-12-03 11:45:57
Zarządzenie Nr 85/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13.10.2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie 2003-12-03 11:45:35
Zarządzenie Nr 84/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13.10.2003 r. w sprawie harmonogramu prac, materiałów planistycznych i informacyjnych do opracowania projektu budżetu gminy 2003-12-03 11:45:08
Zarządzenie Nr 83/03 Wójta Gminy Banie z dnia 2.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2003-12-03 11:44:47
Zarządzenie Nr 82/03 Wójta Gminy Banie z dnia 2.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży 2003-12-03 11:44:27
Zarządzenie Nr 81/03 Wójta Gminy Banie z dnia 2.10.2003 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 2003-12-03 11:44:06
Zarządzenie Nr 80/03 Wójta Gminy Banie z dnia 2.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2003-12-03 11:43:47
Zarządzenie Nr 79/03 Wójta Gminy Banie z dnia 25.09.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok 2003-12-03 11:43:23
Zarządzenie Nr 78/03 Wójta Gminy Banie z dnia 25.09.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok 2003-12-03 11:42:55
Zarządzenie Nr 77/03 Wójta Gminy Banie z dnia 25.09.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok 2003-12-03 11:42:36
Zarządzenie Nr 76/03 Wójta Gminy Banie z dnia 25.09.2003 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzenia 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okr 2003-12-03 11:42:17
Zarządzenie Nr 75/03 Wójta Gminy Banie z dnia 24.09.2003 r. w sprawie określenia sposobu zniszczenia dokumentów niearchiwalnych z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmiku wojewódzkiego przeprowadzo 2003-12-03 11:41:45
Zarządzenie Nr 74/03 Wójta Gminy Banie z dnia 16.09.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok 2003-12-03 11:41:22
Zarządzenie Nr 73/03 Wójta Gminy Banie z dnia 16.09.2003 r. w sprawie zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok 2003-12-03 11:41:00
Zarządzenie Nr 72/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5.09.2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2003-12-03 11:40:33
Zarządzenie Nr 71/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5.09.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2003-12-03 11:37:27
Zarządzenie Nr 70/03 Wójta Gminy Banie z dnia 28.08.2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Baniach 2003-12-03 11:37:07
Zarządzenie Nr 69/03 Wójta Gminy Banie z dnia 27.08.2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych i powołania komisji inwentaryzacyjnej 2003-12-03 11:33:07
Zarządzenie Nr 68/03 Wójta Gminy Banie z dnia 21.08.2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Baniach 2003-12-03 11:32:47
Zarządzenie Nr 67/03 Wójta Gminy Banie z dnia 7.08.2003 r. w sprawie przekazania do używania Radzie Sołeckiej sołectwa Baniewice nieruchomości zabudowanej 2003-12-03 11:32:29
Zarządzenie Nr 66/03 Wójta Gminy Banie z dnia 7.08.2003 r. w sprawieprzeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2003-12-03 11:32:06
Zarządzenie Nr 65/03 Wójta Gminy Banie z dnia 7.08.2003 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 2003-12-03 11:31:43
Zarządzenie Nr 64/03 Wójta Gminy Banie z dnia 16.07.2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2003-12-03 11:29:38
Zarządzenie Nr 63/03 Wójta Gminy Banie z dnia 16.07.2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2003-12-03 11:29:15
Zarządzenie Nr 62/03 Wójta Gminy Banie z dnia 3.07.2003 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu 2003-12-03 11:28:43
Zarządzenie Nr 61/03 Wójta Gminy Banie z dnia 3.07.2003 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu 2003-12-03 11:28:09
Zarządzenie Nr 60/03 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok 2003-12-03 11:27:40
Zarządzenie Nr 59/03 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok 2003-12-03 11:27:18
Zarządzenie Nr 58/03 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok 2003-12-03 11:26:58
Zarządzenie Nr 57/03 Wójta Gminy Banie z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok 2003-12-03 11:26:37
Zarządzenie Nr 56/03 Wójta Gminy Banie z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok 2003-12-03 11:26:05
Zarządzenie Nr 55/03 Wójta Gminy Banie z dnia 18.06.2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzania postępowan 2003-12-03 11:25:43
Zarządzenie Nr 54/03 Wójta Gminy Banie z dnia 18.06.2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzania postępowan 2003-12-03 11:25:21
Zarządzenie Nr 53/03 Wójta Gminy Banie z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przyznania stypendium szkolnego za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 2003-12-03 11:25:00
Zarządzenie Nr 52/03 Wójta Gminy Banie z dnia 12.06.2003 r. w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne 2003-12-03 11:24:40
Zarządzenie Nr 51/03 Wójta Gminy Banie z dnia 12.06.2003 r. w sprawie odrzucenia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne ba zadanie: modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Piaseczno - Pa 2003-12-03 11:24:11
Zarządzenie Nr 50/03 Wójta Gminy Banie z dnia 12.06.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2003-12-03 11:23:48
Zarządzenie Nr 49/03 Wójta Gminy Banie z dnia 06.06.2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzania postępowan 2003-12-03 11:23:24
Zarządzenie Nr 48/03 Wójta Gminy Banie z dnia 29.05.2003 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej 2003-12-03 11:14:10
Zarządzenie Nr 47/03 Wójta Gminy Banie z dnia 22.05.2003 r. w sprawie powołania zespołu wdrożeniowego 2003-12-03 11:13:42
Zarządzenie Nr 46/03 Wójta Gminy Banie z dnia 22.05.2003 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola w Baniach 2003-12-03 11:13:20
Zarządzenie Nr 45/03 Wójta Gminy Banie z dnia 22.05.2003 r. w sprawie powolania obwodowych komisji do spraw referendum 2003-12-03 11:12:59
Zarządzenie Nr 44/03 Wójta Gminy Banie z dnia 25.04.2003 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy 2003-12-03 11:12:33
Zarządzenie Nr 43/03 Wójta Gminy Banie z dnia 24.04.2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2003-12-03 11:12:00
Zarządzenie Nr 42/03 Wójta Gminy Banie z dnia 23.04.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok 2003-12-03 11:11:37
Zarządzenie Nr 41/03 Wójta Gminy Banie z dnia 17.04.2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 2003-12-03 11:11:13
Zarządzenie Nr 40/03 Wójta Gminy Banie z dnia 17.04.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2003-12-03 11:09:55
Zarządzenie Nr 39/03 Wójta Gminy Banie z dnia 10.04.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2003-12-03 11:09:15
Zarządzenie Nr 38/03 Wójta Gminy Banie z dnia 10.04.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2003-12-03 11:08:22
Zarządzenie Nr 37/03 Wójta Gminy Banie z dnia 10.04.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2003-12-03 11:07:58
Zarządzenie Nr 36/03 Wójta Gminy Banie z dnia 10.04.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2003-12-03 11:07:34
Zarządzenie Nr 35/03 Wójta Gminy Banie z dnia 10.04.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2003-12-03 11:07:11
Zarządzenie Nr 34/03 Wójta Gminy Banie z dnia 10.04.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2003-12-03 11:06:45
Zarządzenie Nr 33/03 Wójta Gminy Banie z dnia 10.04.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2003-12-03 11:06:23
Zarządzenie Nr 32/03 Wójta Gminy Banie z dnia 10.04.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2003-12-03 11:05:57
Zarządzenie Nr 31/03 Wójta Gminy Banie z dnia 10.04.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2003-12-03 11:05:36
Zarządzenie Nr 30/03 Wójta Gminy Banie z dnia 10.04.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2003-12-03 11:05:12
Zarządzenie Nr 29/03 Wójta Gminy Banie z dnia 10.04.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2003-12-03 11:01:38
Zarządzenie Nr 28/03 Wójta Gminy Banie z dnia 10.04.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2003-12-03 10:59:56
Zarządzenie Nr 27/03 Wójta Gminy Banie z dnia 10.04.2003 r. w sprawie powołania Komisji Kwoalifikujacej dzieci do Przedszkola w Baniach 2003-12-03 10:59:35
Zarządzenie Nr 26/03 Wójta Gminy Banie z dnia 4.04.2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2003-12-03 10:59:13
Zarządzenie Nr 25/03 Wójta Gminy Banie z dnia 4.04.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2003-12-03 10:58:47
Zarządzenie Nr 24/03 Wójta Gminy Banie z dnia 28.03.2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2003-12-03 10:58:27
Zarządzenie Nr 23A/03 Wójta Gminy Banie z dnia 27.03.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok 2003-12-03 10:58:04
Zarządzenie Nr 23/03 Wójta Gminy Banie z dnia 20.03.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok 2003-12-03 10:56:03
Zarządzenie Nr 22/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2003-12-03 10:55:40
Zarządzenie Nr 21/03 Wójta Gminy Banie z dnia 7.03.2003 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok 2003-12-03 10:53:58
Zarządzenie Nr 20/03 Wójta Gminy Banie z dnia 27.02.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszów za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo 2003-12-03 10:50:19
Zarządzenie Nr 19/03 Wójta Gminy Banie z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań w 2003 r. 2003-12-03 10:49:54
Zarządzenie Nr 18/03 Wójta Gminy Banie z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2003-12-03 10:49:32
Zarządzenie Nr 17/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13.02.2003 r. w sprawie zmiany zespołu zadaniowego 2003-12-03 10:49:09
Zarządzenie Nr 16/03 Wójta Gminy Banie z dnia 6.02.2003 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Baniach 2003-12-03 10:48:46
Zarządzenie Nr 15/03 Wójta Gminy Banie z dnia 6.02.2003 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Baniach 2003-12-03 10:48:25
Zarządzenie Nr 14/03 Wójta Gminy Banie z dnia 6.02.2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2003-12-03 10:48:02
Zarządzenie Nr 13/03 Wójta Gminy Banie z dnia 16.01.2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2003-12-03 10:47:38
Zarządzenie Nr 12/03 Wójta Gminy Banie z dnia 10.01.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2003-12-03 10:47:13
Zarządzenie Nr 11/03 Wójta Gminy Banie z dnia 6.01.2003 r. w sprawie określenia liczby i powołania Zastępcy Wójta Gminy Banie 2003-12-03 10:46:45