Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 60/03 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


ZARZĄDZENIE NR 60/03

Wójta Gminy Banie

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie § 12 pkt. 1 uchwały Rady Gminy Banie Nr V/42/03 z dnia 14 lutego 2003 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę : 178.993

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

ZMNIEJSZENIE

ZWIĘKSZENIE

600

700

710

750

751

754

801

851

853

854

900

921

926

60016

70095

71004

71014

75022

75023

75047

75095

75110

75412

80101

80104

80110

80113

85154

85314

85328

85401

85404

90001

90002

90004

90015

92109

92605

4110

4270

4300

4580

4300

4300

4110

4120

4210

3020

4260

4580

4110

4120

4210

4210

4300

4210

4300

4410

3020

4210

4270

4410

3020

4010

40404110

4210

4240

4260

4300

4410

3020

4010

4040

4110

4120

4010

4040

4210

4300

4430

3020

4300

3030

4210

4220

4270

4300

4410

3110

4110

4300

4010

4040

4010

4040

4210

4410

4210

4270

4430

6050

4300

4430

4210

4260

4300

4260

4580

4040

4210

4270

4300

4430

4300

4410

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup usług remontowych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

Pozostałe odsetki

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakup usług pozostałych

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zakup usług pozostałych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rady gmin

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Urzędy gmin

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zakup energii

Pozostałe odsetki

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Podróże służbowe krajowe

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Przedszkola

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Gimnazja

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Dowożenie uczniów do szkół

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zakup usług pozostałych

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

OPIEKA SPOŁECZNA

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakup usług pozostałych

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Przedszkola

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Podróże służbowe krajowe

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka odpadami

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup energii

Pozostałe odsetki

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

500

500

500

100

100

100

8.000

8.000

8.000

4.800

200

200

600

600

500

500

3.500

3.500

1.013

1.013

1.013

5.550

5.550

5.500

50

42.680

9.730

760

2.470

6.500

16.590

2.000

11.590

3.000

16.210

16.210

150

150

23.300

23.300

13.500

9.800

6.600

6.000

6.000

600

600

4.850

640

640

4.210

4.210

74.400

6.000

6.000

50.000

20.000

30.000

10.000

10.000

8.400

8.400

3.200

3.200

300

2.900

4.000

4.000

4.000

500

500

500

100

100

100

8.000

8.000

8.000

4.800

200

175

25

600

500

100

500

490

10

3.500

3.500

1.013

1.013

706

307

5.550

5.550

50

5.500

42.680

25.930

10.000

3.590

9.090

1.450

1.000

800

390

290

100

16.210

12.610

100

3.000

500

150

150

23.300

23.300

500

4.000

18.700

100

6.600

6.600

6.600

4.850

640

640

4.210

910

3.000

300

74.400

72.600

1.100

1.500

70.000

1.600

1.500

100

200

200

3.200

3.200

100

3.000

100

4.000

4.000

4.000

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Ryszard Juś

1

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:27:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:27:40