Zarządzenie Nr 53/03 Wójta Gminy Banie z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przyznania stypendium szkolnego za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum


Zarządzenie Nr 53/03

Wójta Gminy Banie

z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie przyznania stypendium szkolnego za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74, poz. 350, z 1997 r. Nr 51, poz. 326, z 1998 r. Nr 98, poz. 613 oraz z 2000 r. Nr 92, poz. 1016) oraz § 1 pkt 3 uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Banie z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Banie - zarządzam, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosków dyrektorów szkół przyznaję stypendia za wyniki w nauce następującym uczniom:

 1. Jakub Szostakowski - Szkoła Podstawowa w Baniach w kwocie 85 zł,

 2. Ewelina Czerwińska - Szkoła Podstawowa w Baniach w kwocie 85 zł,

 3. Katarzyna Kapanajko - Szkoła Podstawowa w Lubanowie w kwocie 85 zł,

 4. Daria Albin - Szkoła Podstawowa w Lubanowie w kwocie 85 zł,

 5. Monika Dudziak - Szkoła Podstawowa w Lubanowie w kwocie 85 zł,

 6. Adam Kapanajko - Szkoła Podstawowa w Lubanowie w kwocie 85 zł,

 7. Patrycja Kopytko - Szkoła Podstawowa w Babinku w kwocie 85 zł,

 8. Kamil Doryń - Szkoła Podstawowa w Babinku w kwocie 85 zł,

 9. Kamila Kobierecka - Szkoła Podstawowa w Babinku w kwocie 85 zł,

 10. Magdalena Misior - Szkoła Podstawowa w Babinku w kwocie 85 zł,

 11. Monika Zasadzińska - Szkoła Podstawowa w Babinku w kwocie 85 zł,

 12. Marta Kowarska - Szkoła Podstawowa w Swobnicy w kwocie 85 zł,

 13. Tomasz Czerniak - Szkoła Podstawowa w Swobnicy w kwocie 85 zł,

 14. Justyna Czenczek - Szkoła Podstawowa w Swobnicy w kwocie 85 zł,

 15. Anita Czerniak - Szkoła Podstawowa w Swobnicy w kwocie 85 zł,

 16. Żaneta Kamińska - Szkoła Podstawowa w Swobnicy w kwocie 85 zł,

 17. Justyna Stasz - Szkoła Podstawowa w Swobnicy w kwocie 85 zł,

 18. Grzegorz Pilecki - Szkoła Podstawowa w Swobnicy w kwocie 85 zł,

 19. Zwolińska Elżbieta - Publiczne Gimnazjum w Baniach w kwocie 85 zł,

 20. Kocór Maria - Publiczne Gimnazjum w Baniach w kwocie 85 zł,

 21. Stachniuk Celina - Publiczne Gimnazjum w Baniach w kwocie 85 zł,

 22. Ciesielska Katarzyna - Publiczne Gimnazjum w Baniach w kwocie 85 zł,

 23. Momot Barbara - Publiczne Gimnazjum w Baniach w kwocie 85 zł,

 24. Łoza Agnieszka - Publiczne Gimnazjum w Baniach w kwocie 85 zł,

 25. Urbaś Karolina - Publiczne Gimnazjum w Baniach w kwocie 85 zł,

 26. Klimko Anna - Publiczne Gimnazjum w Baniach w kwocie 85 zł,

 27. Drewicz Ewelina - Publiczne Gimnazjum w Baniach w kwocie 85 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:25:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:25:00