Zarządzenie Nr 47/03 Wójta Gminy Banie z dnia 22.05.2003 r. w sprawie powołania zespołu wdrożeniowego


Zarządzenie Nr 47/03

Wójta Gminy Banie

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie powołania zespołu wdrożeniowego.

Na podstawie § 4 ust. 1 lit. a porozumienia o zasadach i warunkach realizacji programu rozwoju instytucjonalnego w Gminie Banie zawartego w dniu 9 lipca 2001 r. w Szczecinie pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Józefa Płoskonkę Podsekretarza Stanu w MSWiA, a Gminą Banie reprezentowaną przez Zdzisława Malika - zastępcę Wójta Gminy Banie i Ryszarda Sawickiego - członka Zarządu Gminy Banie - zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół do wdrożenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego w następującym składzie:

  1. Zbigniew Fabiszak - Zastępca Wójta

  2. Grażyna Nowak - Skarbnik Gminy

  3. Marian Sadowski - Inspektor

§ 2. Funkcję koordynatora zespołu pełnić będzie Zbigniew Fabiszak.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

mgr inż. Ryszard Juś

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:13:42