Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 23A/03 Wójta Gminy Banie z dnia 27.03.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


ZARZĄDZENIE NR 23A/03

Wójta Gminy Banie

Z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie § 12 pkt. 1 uchwały Rady Gminy Banie Nr V/42/03 z dnia 14 lutego 2003 roku - zarządzam, co następuje :

§ 1.Przenosi się planowane wydatki na kwotę 208.100 zł.

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

ZMNIEJSZENIE

ZWIĘKSZENIE

010

600

700

710

750

754

801

853

854

901

921

01030

60016

70095

71035

75023

75045

75047

75095

75412

80101

80104

80110

80113

85319

85328

85401

85404

90001

90002

90003

90004

92109

92116

2850

4110

4120

4300

4110

4210

4300

4430

4580

4260

4300

4300

4580

4210

4410

4430

4580

4210

4300

4430

4580

4210

4240

4260

4270

4300

4410

4430

4580

4040

4110

4210

4270

4410

4430

4580

3020

4300

4580

4040

4270

4580

4300

4580

4040

4110

4300

4410

4430

4580

4110

4120

4260

4270

4300

4430

4580

6050

4300

4580

4210

4300

4260

4270

4300

4260

4270

4430

4580

4300

4580

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin

Zakup usług pozostałych

Pozostałe odsetki

Komisje poborowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Podróże służbowe krajowe

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

Przedszkola przy szkołach podstawowych

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Gimnazja

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

Dowożenie uczniów do szkół

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Zakup usług pozostałych

Pozostałe odsetki

OPIEKA SPOŁECZNA

Ośrodki pomocy społecznej

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zakup usług remontowych

Pozostałe odsetki

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakup usług pozostałych

Pozostałe odsetki

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Przedszkola

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka odpadami

Zakup usług pozostałych

Pozostałe odsetki

Oczyszczanie miast i wsi

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

Biblioteki

Zakup usług pozostałych

Pozostałe odsetki

420

420

420

1.000

1.000

1.000

2.250

2.250

2.250

500

500

500

1.800

500

500

200

200

100

100

1.000

1.000

500

500

500

104.330

97.900

96.300

1.600

100

100

5.800

5.800

530

530

1.200

700

700

500

500

1.300

500

500

800

800

91.500

90.000

20.000

70.000

100

100

1.000

1.000

400

400

3.300

2.800

500

500

500

420

420

61

9

350

1.000

1.000

1.000

2.250

2.250

2.000

250

500

500

500

1.800

500

500

200

200

100

100

1.000

1.000

500

500

500

104.330

97.900

63.100

500

3.200

21.000

1.000

3.900

5.200

100

100

5.800

500

200

3.800

1.300

530

30

500

1.200

700

200

500

500

500

1.300

500

500

800

100

200

500

91.500

90.000

1.500

200

700

1.000

83.500

3.100

100

100

1.000

1.000

400

200

200

3.300

2.800

500

200

2.100

500

500

500

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Ryszard Juś

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-12-2003 10:58:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-12-2003 10:58:04