Zarządzenie Nr 15/03 Wójta Gminy Banie z dnia 6.02.2003 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Baniach


Zarządzenie Nr 15/03

Wójta Gminy Banie

z dnia 06 lutego 2003 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Baniach.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 19, poz. 239, Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1683) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) - stanowi się, co następuje:

§ 1. W związku ze złożoną pisemną rezygnacją odwołuje się Panią Teresę Kaczmarzyk-Juś ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Baniach z dniem 16 lutego 2003 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-12-2003 10:48:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-12-2003 10:48:25