Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Urząd Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych Kalina Wójcik 2004-03-01 13:37:44 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy Kalina Wójcik 2004-03-01 13:34:29 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-03-01 13:32:34 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-03-01 13:32:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/141/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Kalina Wójcik 2004-03-01 13:29:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/140/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-03-01 13:29:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/139/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-03-01 13:27:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/138/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Kalina Wójcik 2004-03-01 13:26:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/137/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2004-03-01 13:26:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/136/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia Kalina Wójcik 2004-03-01 13:26:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/135/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w z Kalina Wójcik 2004-03-01 13:25:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/134/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. w sprawie uchwałenia budżetu gminy na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-03-01 13:23:37 dodanie dokumentu
Sesja XIV 2004 r. Kalina Wójcik 2004-03-01 13:23:12 dodanie dokumentu
Uchwały 2004 r. Kalina Wójcik 2004-03-01 13:22:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/04 Wójta Gminy Banie z dnia 01.03.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży slużbowej pojazdem niebędacym własnością pracodawcy Kalina Wójcik 2004-03-01 13:22:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26.02.2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2004-03-01 13:22:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26.02.2004 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Kalina Wójcik 2004-03-01 13:21:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26.02.2004 r. w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego Kalina Wójcik 2004-03-01 13:21:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26.02.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2004-03-01 13:20:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/04 Wójta Gminy Banie z dnia 28.01.2004 r. w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży Kalina Wójcik 2004-02-25 09:46:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/04 Wójta Gminy Banie z dnia 20.02.2004 r. w sprawie wykluczenia oferentów w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie wykonywanie usług komunalnych Kalina Wójcik 2004-02-24 12:38:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/04 Wójta Gminy Banie z dnia 13.02.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Kalina Wójcik 2004-02-24 12:38:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/04 Wójta Gminy Banie z dnia 29.01.2004 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli Kalina Wójcik 2004-02-24 12:37:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/04 Wójta Gminy Banie z dnia 28.01.2004 r. w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży Kalina Wójcik 2004-02-24 12:37:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.01.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2004-02-16 09:49:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/03 Wójta Gminy Banie z dnia 31.12.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok Kalina Wójcik 2004-02-02 15:43:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Kunowie i oznaczonej nr działki gruntu 216/40 o powierzchni Kalina Wójcik 2004-01-30 12:21:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach, oznaczonej nr działki gruntu 540 o powierzchni 930 m2 Kalina Wójcik 2004-01-30 12:21:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Swobnicy, oznaczonej nr działki gruntu 385/7 o powierzchni 0,0600 ha Kalina Wójcik 2004-01-30 12:20:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.01.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości Kalina Wójcik 2004-01-20 09:14:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.01.2004 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Kalina Wójcik 2004-01-20 09:14:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.01.2004 r. w sprawie ustalenia Katalogu usług Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2004-01-20 09:13:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.01.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2004-01-20 09:13:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/04 Wójta Gminy Banie z dnia 8.01.2004 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości Kalina Wójcik 2004-01-20 09:13:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/04 Wójta Gminy Banie z dnia 8.01.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem lokali użytkowych Kalina Wójcik 2004-01-20 09:12:47 dodanie dokumentu
Zarządzenia 2004 r. Kalina Wójcik 2004-01-20 09:12:23 dodanie dokumentu
Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych Kalina Wójcik 2004-01-14 14:52:08 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek od środków transportowych Kalina Wójcik 2004-01-14 14:51:34 dodanie dokumentu
Rejestry, ewidencje, archiwa Kalina Wójcik 2004-01-08 13:03:16 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Kalina Wójcik 2004-01-08 09:08:55 dodanie dokumentu