OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Banie

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 

że w dniu 16.09.2009 r.  zostało wydane postanowienie Nr 7627/3/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowościach Tywica oraz miejscowościach Babinek i Lubanowo z budową lokalnych oczyszczalni ścieków

 

W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Baniach (pok. nr 6) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                        Teresa Sadowska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-09-2009 13:20:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 11-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-09-2009 13:20:26