Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Akty prawa miejscowego 2019

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1. Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  na 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 30 stycznia 2019 r.

poz. 778

2. Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2067

3. Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2068

4. Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2069

5. Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2070

6. Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Banie”

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2071

7. Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2019 r.”

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2072

8. Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2073

9. Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2074

10. Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r.w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 10 czerwca 2019 r.

poz. 3216

11. Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 10 czerwca 2019 r.

poz. 3217

12. Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 10 czerwca 2019 r.

poz. 3218

13. Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 10 czerwca 2019 r.

poz. 3343

14. Uchwała Nr VI47/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2019

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 10 czerwca 2019 r.

poz. 3219

15. Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 24 maja 2019 r.

poz. 2918

16. Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Banie konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 24 czerwca 2019 r.

poz. 3379

17. Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 24 maja 2019 r.

poz. 2919

18. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 14 czerwca 2019 r.

poz. 3304

19. Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 02 lipca 2019 r.

poz. 3637

20. Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 29 lipca 2019 r.

poz. 4149

     
     
     
     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Myszka 28-01-2019 11:26:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Myszka 28-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Myszka 02-08-2019 23:31:33