Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Akty prawa miejscowego 2019

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1. Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  na 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 30 stycznia 2019 r.

poz. 778

2. Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2067

3. Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2068

4. Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2069

5. Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2070

6. Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Banie”

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2071

7. Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2019 r.”

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2072

8. Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2073

9. Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

poz. 2074

10. Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r.w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 10 czerwca 2019 r.

poz. 3216

11. Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 10 czerwca 2019 r.

poz. 3217

12. Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 10 czerwca 2019 r.

poz. 3218

13. Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 10 czerwca 2019 r.

poz. 3343

14. Uchwała Nr VI47/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2019

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 10 czerwca 2019 r.

poz. 3219

15. Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 24 maja 2019 r.

poz. 2918

16. Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Banie konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 24 czerwca 2019 r.

poz. 3379

17. Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 24 maja 2019 r.

poz. 2919

18. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 14 czerwca 2019 r.

poz. 3304

19. Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 02 lipca 2019 r.

poz. 3637

20. Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 29 lipca 2019 r.

poz. 4149

21. Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 4716

Rozstrzygnięcie nadzorcze:

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 4717

pobierz:

22. Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

poz. 4439

23. Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 19 września 2019 r.

poz. 4821

24. Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2109 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 21 października 2019 r.

poz. 5191

25. Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baniach

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 21 października 2019 r.

poz. 5192

26. Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 19 września 2019 r.

poz.4822

27. Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Banie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 listopada 2019 r.

poz. 5718

28. Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Banie z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 listopada 2019 r.

poz. 5719

29. Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Banie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Banie oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z tych cmentarzy

Dz. Urz. Woj.

Zachodniopomorskiego

z 2019 r. poz. 6359

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

30. Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Banie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Domu Kultury w Baniach

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z 27 listopada 2019 r.

poz. 6032

31. Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Banie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z 27 listopada 2019 r.

poz. 6060

32. Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Banie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z 27 listopada 2019 r.

poz. 6061

33. Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Banie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z 27 listopada 2019 r.

poz. 6062

34. Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z 30 grudnia 2019 r.

poz. 7004

35. Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2020

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z 30 grudnia 2019 r.

poz. 7005

36. Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z 30 grudnia 2019 r.

poz. 7006

37. Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania tych ulg

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z 17 stycznia 2020 r.

poz. 396

38. Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z 17 stycznia 2020 r.

poz. 397

39. Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z 17 stycznia 2020 r.

poz. 398

40. Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Banie w roku szkolnym 2019/2020

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z 17 stycznia 2020 r.

poz. 399

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Myszka 28-01-2019 11:26:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Myszka 28-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Myszka 20-01-2020 14:03:43