Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Banie 2018-11-06 10:56:28
Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na wójta - obwód głosowania nr 4 2018-11-06 10:53:57
Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na wójta - obwód głosowania nr 3 2018-11-06 10:53:30
Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na wójta - obwód głosowania nr 2 2018-11-06 10:52:56
Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na wójta - obwód głosowania nr 1 2018-11-06 10:52:28
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 25.10.2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego 2018-11-06 10:41:16
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 25.10.2018 r. o wynikach wyborów wójtów 2018-11-06 10:39:52
Wybory Wójta Gminy Banie - protokół wyników głosowania i wyników wyborów 2018-10-26 08:08:22
Wybory do Rady Gminy Banie - protokół z wyborów 2018-10-26 08:07:09
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 2018-10-24 14:19:07
Obwieszczenie w sprawie sprostowania omyłki w obwieszczeniu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie 2018-10-20 10:06:45
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 2018-10-18 14:18:44
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie 2018-10-18 14:17:12
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji 2018-10-18 06:43:38
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BANIACH z dnia 12 października 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata na radnego z zarejestrowanej listy i unieważnienia rejestracji listy w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Rady Gminy Banie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-17 08:52:37
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta 2018-10-05 14:59:21
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 2018-10-05 14:58:10
Powołanie obwodowych komisji wyborczych w Gminie Banie 2018-10-02 14:12:35
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania operatów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 14:47:34
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Banie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 14:43:58
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BANIACH z dnia 27 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Banie 2018-09-27 14:17:18
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25 września 2018 r. 2018-09-25 09:15:20
Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2018-09-18 07:48:28
Informacja o składzie, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach 2018-09-12 12:41:41
Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach 2018-09-12 12:40:51
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2018 r. 2018-09-11 09:32:25
Obwieszczenie o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2018-08-27 11:04:55
Obwieszczenie o podziale Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-08-24 13:58:20
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2018-08-22 11:02:43
Uchwała Nr XXVIII/262/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-08-21 09:16:25
Uchwała Nr XXVII/247/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-08-21 09:14:04
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o liczbie radnych 2018-08-21 09:02:13
Kalendarz wyborczy 2018-08-16 11:54:10
Ważniejsze adresy stron internetowych 2018-08-16 10:45:21