Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA z dnia 15 lutego 2013 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXI sesji Rady Gminy Banie oraz wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady.

INFORMACJA

z dnia 15 lutego 2013 r.

o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXI sesji Rady Gminy Banieoraz wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady.

 

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Banie podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 lutego 2013 r. (poniedziałek) odbędzie się XXI sesja  Rady Gminy Banie.

Miejsce obrad – sala posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Początek obrad – godzina 10.00

Porządek obrad:

1)     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

2)     Przyjęcie protokołu XX sesji Rady.

3)     Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.

4)     Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

5)     Interpelacje i zapytania radnych.

6)     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (druk nr 208).

7)     Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr V/52/03 Rady Gminy Banie z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie zbywania lokali mieszkalnych najemcom oraz ustalenie wysokości bonifikaty przy zbywaniu tych lokali (druk nr 209).

8)     Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr V/51/03 Rady Gminy Banie z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości, a także ich wydzierżawiania i wynajmowania przez gminę (druk nr 210).

9)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. (druk nr 211).

10)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2013 r.” (druk nr 212).

11)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr 213).

12)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie  (druk nr 214).

13)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie na lata 2012-2032” (druk nr 215).

14)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr XXXVI/364/2010 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Banie (druk nr 216).

15)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVI/365/2010 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych (druk nr 217).

16)Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie za 2012 r. (druk nr 218).

17)Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie za 2012 r. (druk nr 219).

18)Sprawozdanie z działalności Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie za 2012 r. (druk nr 220).

19)Protokół Nr 1/2013 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie.

20)Protokół Nr 2/2013 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie.

21)Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22)Wolne wnioski i sprawy różne.

23)Zamknięcie sesji.

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 22 lutego 2013 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie (pokój nr 9) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Banie, to jest Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo – Gospodarczej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych na XXI sesję Rady Gminy Banie.

                                                                                             Przewodnicząca Rady

Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-02-2013 08:40:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-02-2013 08:59:48