Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania- Tywica

WÓJT GMINY BANIE

Banie, dnia 21.01.2013 r.

 

GK.6733.1.2013

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. z póź. zm. ) zawiadamiam, że w dniu 16.01.2013 r. na wniosek Rejonu Dróg Wojewódzkich, ul. Polna 2, 74-500 Chojna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej inwestycji polegającej na  przebudowie drogi wojewódzkiej nr 121, odcinek przejście przez miejscowość Tywica do realizacji na dz. nr 110 i 37 w obrębie Tywica.

Zainteresowani przedmiotem decyzji mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, w godz. 800 - 1400 w terminie 7 dni po upływie terminu wywieszenia obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni, po upływie którego zawiadomienie stron uważa się za dokonane.

 

 

Z up. WÓJTA

Jerzy Zgoda

SEKRETARZ GMINY

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 21-01-2013 12:16:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-01-2013 12:16:55