Akty prawa miejscowego 2012r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Gminy Banie w 2012 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

Uchwała  Nr XIV/117/2012 Rady Gminy Banie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 14.05.2012 r. poz. 1043

2.

Uchwała Nr XIV/123/2012 Rady Gminy Banie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Banie.

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 8.05.2012 r. poz. 1010

3.

Uchwała Nr XVI/132/2012 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Banie.

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 6.06.2012 r. poz. 1316

4.

Uchwała Nr XVII/140/2012 Rady Gminy Banie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2012 r.".

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 10.08.2012 r. poz. 1886

5.

Uchwała Nr XVII/141/2012 Rady Gminy Banie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 2.08.2012 r. poz. 1828

6.

Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 18.10.2012 r. poz. 2152

7.

Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19.09.2012 r. poz. 2153

8.

Uchwała Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Banie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 23.11.2012 r. poz. 2591

9.Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Gminy Banie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 23.11.2012 r. poz. 2592
10.Uchwała Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Banie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 23.11.2012 r. poz. 2593
11.Uchwała Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Banie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 23.11.2012 r. poz. 2594
12.Uchwała Nr XIX/161/2012 Rady Gminy Banie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27.11.2012 r. poz. 2625
13.Uchwała Nr XIX/156/2012 Rady Gminy Banie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 12.12.2012 r. poz. 3161

 

14.Uchwała Nr XX/173/2012 Rady Gminy Banie z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie.

niepublikowany

 

15.Uchwała Nr XX/165/2012 Rady Gminy Banie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia

18 lutego 2013 r. poz. 874

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 28-11-2012 07:57:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 28-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 05-03-2013 13:41:06