Zmiana treści wykazu wykazu nr 4/12/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

GN.6840.5.2012                                                                                                                     Banie, 2 lipca 2012 r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2010 r. nr 101, poz. 651 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości zmianę treści

wykazu nr  4/12/z 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

Oznaczenie nieruchom. wg ewidencji gruntów

obręb

Górnowo

  
  
  

Nr działki

12/1, 12/2, 25, 36

Powierzchnia

52,0853 haw udziale do 1/6 części

Nr księgi wieczystej

SZ1Y/00006578/0

Opis nieruchomości

Nieruchomość rolna niezabudowana; wg przyjętego sposobu użytkowania gmina pozostaje użytkownikiem działki nr 36 o pow. 8,24 ha..

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: tereny rolnicze; na działkach 12/1, 12/2 i 25 projektowane miejsca występowania i rozmnażania gatunków chronionych

Użytek gruntowy określony w ewidencji jako RIIIa, RIIIb, RIVa, ŁIV, N.

Obciążenia i ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością

Umowa dzierżawy do dnia  31.12.2013 r.

Termin zagospodarowania

nieokreślony

Cena

250 000 zł   

Sposób zbycia

sprzedaż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników, a także zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                 TERESA SADOWSKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-07-2012 14:07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-07-2012 14:07:57