wykaz nr 7/11/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

GN.6840.45.2011                                                                                 Banie, 18 listopad 2011 r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2010 r. nr 101, poz. 651 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości

wykaz nr 7/11/z 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchom. wg ewidencji gruntów

obręb

Banie 1 

Nr działki

21

Powierzchnia

1,7109

Nr księgi wieczystej

3145

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana  położona w Baniach przy ul. Ogrodowej,  w sąsiedztwie zabudowy o charakterze usługowym; kształt regularny

Uzbrojenie: możliwość włączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej           i kanalizacyjnej przebiegających w drodze (ul. Ogrodowa).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

P/U – tereny przemysłu i usług

Obciążenie nieruchomości

Brak

Termin zagospodarowania

nieokreślony

Cena

131 000 zł

Sposób zbycia

przetarg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników, a także zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących                         z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 31-01-2012 14:45:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 31-01-2012 14:45:35