Zaproszenie Wójta Gminy Banie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Banie

 

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2012 r.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące podmioty biorące udział w konkursie. Z tytułu pracy w komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są
w Urzędzie Gminy Banie, pokój nr 8, w terminie do dnia
26 stycznia 2012 r.

 

 WÓJT GMINY

Teresa Sadowska 

Załączniki do pobrania

1 FORMULARZ_ZGA_OSZENIA_KANDYDATA.doc (DOC, 25KB) 2012-01-11 13:39:05 352 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 11-01-2012 13:39:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 11-01-2012 13:47:20