Wyniki konsultacji projektu ?Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

Wyniki konsultacji

projektu „Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

 

W dniu 15 września 2011 r. zaproszono organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”. Program tenktóry zamieszczono na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie.

Konsultacje zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale Nr XXXIV/344/10 Rady Gminy Banie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje odbyły się w dniach od 16 września 2011 r. do 6 października 2011 r. Zainteresowani mogli zgłaszać uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu programu współpracy drogą pocztową lub elektroniczną w terminie do dnia 6 października 2011 r.

Uwagi i propozycje zmian do projektu Programu mogły być zgłaszane na adres Urzędu Gminy Banie, ul. Skośna 6 lub drogą elektroniczną na adres biurorady@banie.pl  do dnia 6 października 2011 r. Wzór formularza zgłaszania uwag i propozycji zmian określał załącznik nr 2 zarządzenia Nr 92/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian.

 

Banie, dnia 10 października 2011 r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-01-2012 14:32:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-01-2012 14:46:40