O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY BANIE

 

Banie, dnia 07-11-2011 r.

 

GK.6733.4.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. ) zawiadamiam, że w dniu 04-11-2011 r. na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie, ul. Polna 2, 74-500 Chojna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  przebudowa drogi wojewódzkiej nr 121, przejście przez miejscowość Rożnowo do realizacji na działkach nr 4, 66, 40, 8/4, 9/3, 10/2, 10/5, 10/6, 10/7, 11/11, 11/9, 11/8, 11/13, 11/14, 11/5, 11/6, 12/10, 12/9, 12/11, 13, 29/51, 29/28, 29/27, 29/41, 29/42, 29/43, 29/48, 29/49, 29/50, 29/45, 29/24, 20/46, 20/23, 22/6, 22/7, 22/3, 22/2, 20/18, 20/19, 21/2, 21/1, 20/9, 20/8, 20/4, 16/1, 15, 14, 6, 30, 32/1, 300 w obrębie geodezyjnym Rożnowo 

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800do 1400oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Baniach oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Rożnowo. Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                        Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 10-11-2011 07:46:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-11-2011 07:46:01