INFORMACJA

WÓJT GMINY BANIE                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                            Banie, dnia 18.04.2011 r.

GK.6220.2.2011


INFORMACJA

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
 

informuję 
 

że dnia 15 kwietnia 2011 r. Wójt Gminy Banie wydał na rzecz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce działającego z upoważnienia Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie decyzję znak: GK.6220.2.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego naprzebudowie drogi wojewódzkiej Nr 121, m. Piaseczno,na odcinku Banie-Piaseczno, do realizacjina terenach działek o nr ewidencyjnych:  1247 w  obrębie  Banie 5, 549, 466 w obrębie  Piaseczno.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Baniach, pok. nr  6 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                                          Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-04-2011 10:50:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 01-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-04-2011 10:50:01