OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY BANIE                                                                                       

                                                                                              Banie, dnia 21.03.2011 r.

GK.6220.3.2011

OBWIESZCZENIE

   Wójta Gminy Banie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 )

zawiadamia się
wszystkie strony w sprawie,

 

że na wniosek Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach z siedzibą przy ul. Stargardzkiej 42, 74-200 Pyrzyce, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 122, odc. Banie-Parnica ” na terenach działek o nr ewidencyjnych: 653 obręb  Banie 2, 973 obręb Banie 3, 1 obręb Dłużyna, 57/3 obręb Parnica. 

 

 

W terminie 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia każdy ma prawo zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie,w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, w godz. 8:00-15:00

 

                                                                                                                WÓJT GMINY

                                                                                                                Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 21-03-2011 10:44:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-03-2011 10:44:59