I N F O R M A C J A

WÓJT GMINY BANIE

                                                                                                     

                                                                                                       Banie, dnia 2-11-2009 r.

 GK– 7627/4/2009

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

 

            Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 )

 

podaję do publicznej wiadomości

 

 

 informację o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Banie” składającego się 10  elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych w gminie Banie na terenach działek o nr ewidencyjnych: 242, 792, 812, 821 obręb Swobnica,  148, 151 obręb Piaseczno,  823, 849 obręb Banie, 72 obręb Lubanowo i  434 obręb Baniewice.

 

Z wnioskiem o wydanie powyższej decyzji wystąpiła firma Future Energy Company Sp. z o.o., 74-111 Rożnowo 1

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74 – 110 Banie, pokój nr 6.   

 

 

                                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                                                  Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-11-2009 10:22:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-11-2009 10:22:35